[FZH] 2011 年 12 月 23 日 IRC 会议记录

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Dec 23 16:09:30 UTC 2011


¹ûÈ»²¨¼°µ½ÐÂÀË΢²©ÁË¡­¡­¸ÐлTommy·ÖÏíµÄSELinuxÈëÃÅ.

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç11:07£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º

> ÖxÖx lovenemesis
>
> 2011/12/23 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
>
> > »áÒé¼Ç¼ÈçÏ£º
> >
> >
> >
> http://meetbot.fedoraproject.org/fedora-zh/2011-12-23/fedora-zh.2011-12-23-12.54.html
> >
> > Òªµã£º
> > 1¡£Ìá¸ß°²È«Òâʶ£¬ÓÉ lovenemesis ¸ºÔðÌáÐÑ haowei ¸üРWeibo ÃÜÂ루ÒÑÍê³É£©
> > 2¡£Ìá¸ß°²È«Òâʶ£¬½¨Òé²»ÒªËæÒâ¹Ø±Õ SELinux
> > 3¡£Fedora Eclipse Packager ÖÐÎĽ̸̳üУ¬Ï£Íû¸ü¶àÈËÔ±¼ÓÈëµ½´ò°üÕ߶ÓÎéÖÐ
> >
> > ´ËÖ¾´Àñ
> > ºÚÈÕ°×ÔÂ
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list