[FZH] fedora下无线网卡问题

kfihihc在gmail.com kfihihc在gmail.com
星期六 二月 26 15:55:46 UTC 2011


Jiahua Huang <jhuangjiahua在gmail.com> ì¶ 2011Äê2ÔÂ26ÈÕÏÂÎç9:07 Œ‘µÀ£º

> ÔÚµçÄԳǿ´¹ý TOSHIBA ¾õµÃÎÞ°®¡­
>
> ÏÖÔÚÂòÆ»¹ûÐí¶àÊDZ» xcode °ó¼ÜµÄ°É
>
> ºÚÆ»¹ûÒ²ÊÇ¿ÉÒԵģ¬²»¹ýҲ̫ÕÛÌÚÁ˵㡣
Ö»ÊÇmbpµÄÍâÐÎȷʵºÃ¿´¡­¡­

2011/2/26 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>
>
> > ÎÒ±¾À´¾Í»Øµ½ÄÇÒ»µãÈ»ºó´òסµÄ¡£ :)
> >
> > »ªË¶ÎÒÒªµÄÊÇÄÇÁ½Äê±£Ó㬲»¹ý×î½üһЩµÍ½×һЩÐͺÅÖ»ÓÐÒ»Ä꣬ÓÃÀ´Æ´³É±¾¡£
> >
> > ACER ºÃÏñÒ²ÊÇÁ½Äê²»¹ý²»ÊÇÈ«Çò±£Óá£
> >
> > HP µÄÎÒÓùýN ̨£¬Ã¿Ì¨¶¼×é×°²»ºÏÎÒµÄÒªÇ󣬸оõËÉÉ¢£º°´Ñ¹Ä³Ð©·ÇÊÜÁ¦µã£¬³£ÓÐËܽºÀ­³¶ÉùÒô¡£
> >
> > ÖйúÆ·ÅÆûÓÐÓùý£¬ÎÒµÄIBM ÔÚת³ÉÁªÏë±êÇ©ºó¾ÍûÓÐÔÙÂò£¬DELL Æ·ÖʸúÁªÏ루²»ÊÇIBM£©²î²»¶à¡£
> >
> > MSI ÍæÓÎÏ·ÐԼ۱ȺÃÏñ²»´í£¬ÒªÍâ¹ÛÈëÊÖTOSHIBA ºÃÁË¡£
> >
> > SONY ¸úÂòÆ»¹ûÆäʵ²î²»¶à£¬²»ÏêÊöÁË¡£
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
--
С²¨ ÉÏ
http://yuzhe.me
http://fanfou.com/kfihihc
htpp://twitter.com/kfihihc <http://twitter.com/kfihihc>
http://about.me/xiaobo/bio


关于邮件列表 Chinese 的更多信息