[FZH] 退订.谢谢

Simon Yan simonyanix在gmail.com
星期三 一月 12 14:07:03 UTC 2011


ºÍÆøÉú²Æ£¬ºÍÆøÉú²Æ¡£

2011/1/12 guanminglin <guanminglin在gmail.com>:
> È˸÷ÓÐÖ¾£¬·ò¸´ºÎÑÔÄØ£¿
>
> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ12ÈÕ ÏÂÎç7:51£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
>> ²»¾ÍÊÇÏëÁÙ×ßÇ°·¢Ð¹Ò»Ï²»ÂúÂï¡£Æäʵ¶¼ÖªµÀÈçºÎÍ˶©µÄ¡£ÕâÖÖÈËÕæTM¶ñÐÄ¡£
>>
>> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ12ÈÕ ÏÂÎç1:30£¬sorbanie <sorbanie在gmail.com> дµÀ£º
>> > ºÃµÄ.лл
>> >
>> > ÔÚ 2011Äê1ÔÂ12ÈÕ ÏÂÎç1:25£¬cheng chen <freakrobot在acm.org>дµÀ£º
>> >
>> >> ÕâÀïÓУ¬×Ô¼º¶¯ÊÖ°É¡«ÖÐÎĵġ«
>> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> >>
>> >> 2011/1/12 sorbanie <sorbanie在gmail.com>
>> >>
>> >> > Í˶©.лл!
>> >> >
>> >> > --
>> >> > Sorbanie
>> >> > _______________________________________________
>> >> > Chinese mailing list
>> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >> >
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> Cheng(Õ\)
>> >>
>> >> Fedora Project Contributor -- Ambassador
>> >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Freakrobot
>> >> _______________________________________________
>> >>
>> >> My Page: http://freakrobot.blogbus.com/
>> >>
>> >> _______________________________________________
>> >> Chinese mailing list
>> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>> > --
>> > Sorbanie
>> > _______________________________________________
>> > Chinese mailing list
>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
Simon Yan

http://www.google.com/profiles/simonyanix


关于邮件列表 Chinese 的更多信息