[FZH] Gnome官网被墙

ash liu ww7472242 at gmail.com
Tue Jul 5 08:43:59 UTC 2011


Î人µçÐÅ£¬²âÊÔ¿ÉÒÔÉÏ~

ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç3:26£¬Yayi <yz at yayi.biz> дµÀ£º
> ÎÒÊǵçÐÅ£¬¹ã¶«µçÐÅ=- =
>
>                        By:Yayi
>
>
> ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç3:08£¬Yoda Jahweh <jhwhbd at gmail.com>дµÀ£º
>
>> ¾Ý˵ֻÓеçÐÅǽÁË¡£
>>
>> 2011/7/5 Yayi <yz at yayi.biz>
>>
>> > ÎÒÕâÀï¿ÉÒÔ´ò¿ªÅ¶
>> >
>> >                        By:Yayi
>> >
>> >
>> > ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç1:59£¬David Young <dhyang555 at gmail.com>дµÀ£º
>> >
>> > > ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç1:20£¬Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>дµÀ£º
>> > >
>> > > > ¿´˜Ó×Ó²»ÊDZ» £¬¶øÊÇ·þ„ÕÆ÷³ö†–î}°É¡£¡£
>> > > >
>> > > Ö»Òª±»ÖØÖã¬GOOGLE¾Í»á´ò²»¿ª£¬¹ýÒ»¶Îʱ¼äGOOGLE¾Í¿ÉÒÔ´ò¿ªÁË£¬°üÀ¨Gmail £¬ËùÒÔÕâ»ù±¾¿ÉÒÔÈ·ÈÏÊDZ»Ç½ÁË¡£
>> > >
>> > > _______________________________________________
>> > > Chinese mailing list
>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Chinese mailing list
>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>-- 
from: ÁõÇ¿


More information about the Chinese mailing list