[FZH] 用 Linux 越来越没有激情了

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Jun 8 07:35:42 UTC 2011


Windows我只用來打了

2011/6/8 Caius 'kaio' Chance <kaio at fedoraproject.org>:
> Windows 我只用來打 battlefield bad company 2 了
>
> Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio (sent
> from mobile device)
> On 08/06/2011 6:19 AM, "Guannan Ma" <mythmgn at gmail.com> wrote:
>> 为什么没有激情, 我感觉越来越舒服啊。
>> Windows只用来打实况足球了
>>
>> 2011/5/31 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240 at gmail.com>:
>>> 嗯,认同!
>>> shell /python/perl 等script是优秀SA的必备技能,不懂自动化的SA甚至不算SA。
>>>
>>> 囧,在折腾python统计日志中,头疼……
>>>
>>> 在 2011年5月3日 下午5:32,Caius 'kaio' Chance <kaio at fedoraproject.org>写道:
>>>
>>>> 我是支持 SA 的,不過他們值得我敬佩的地方不在配置的行為裏,而在他們把重複工序自動化的能力上。
>>>>
>>>> 能寫 scripts 的才是牛 SA。
>>>>
>>>> 2011/5/3 源泉星火(张明源) <zhagmingyuan240 at gmail.com>
>>>>
>>>> > 通常是指System Administrator
>>>> >
>>>> > 在 2011年5月2日 下午10:00,microcai <microcai at fedoraproject.org>写道:
>>>> >
>>>> > > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>>>> > > Hash: SHA1
>>>> > >
>>>> > > 于 2011年05月02日 21:59, 源泉星火(张明源) 写道:
>>>> > > > 囧。
>>>> > > > 好吧,但我是SA
>>>> > > >
>>>> > > > 在 2011年5月2日 下午3:13,Jiahua Huang <jhuangjiahua at gmail.com>写道:
>>>> > > >
>>>> > > >> 楼主又不是 SA,
>>>> > > >> SA 又不配置楼主的桌面。
>>>> > > >>
>>>> > > >> 2011/5/2 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240 at gmail.com>
>>>> > > >>
>>>> > > >>> kaio如此说,广大SA情何以堪啊
>>>> > > >>>
>>>> > >
>>>> > > SA 是什么啊?
>>>> > > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>>>> > > Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>>>> > > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
>>>> > >
>>>> > > iQEcBAEBAgAGBQJNvrj/AAoJEKT4Uz7oTANZ3gYH/1pqWm8RCvI2HSrQbjOS8WzI
>>>> > > hzZMLMMRxjzP60b2XuLNSZbiwcQSjkvyLnD0nqk63eEa8MJa58qumd5jiI1iRzk+
>>>> > > A9Ko1dOACUAMO0vtIS4Il/BRvUdzq1dzR37O48JGGecRxM0ICITjwLCv2Phx46XH
>>>> > > O7pYie4jZXPChRhU1gVifj8OLUITp68UrA2WoaY8jvgL/tPDBSRlKh9B8K549+JO
>>>> > > MGijSkduSjgvU66yrXEkcH0cySvoLNxWOKfY2j2tFDmZb93FhijNV8E/HIaLQ8nD
>>>> > > aoDZHo//Cfu+dv/r+ek8GcoohzExHTXYQwNZAi/6Y0nj64v7KsakcWCJqLGcDB4=
>>>> > > =n3Hk
>>>> > > -----END PGP SIGNATURE-----
>>>> > >
>>>> > > _______________________________________________
>>>> > > Chinese mailing list
>>>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>>>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>> > >
>>>> > >
>>>> >
>>>> >
>>>> > --
>>>> > 明源
>>>> > http://www.Linuxzh.org
>>>> > Twitter: @muxueqz
>>>> >
>>>> > _______________________________________________
>>>> > Chinese mailing list
>>>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>>>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>> >
>>>> >
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
>>>> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
>>>> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
>>>> _______________________________________________
>>>> Chinese mailing list
>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> 明源
>>> http://www.Linuxzh.org
>>> Twitter: @muxueqz
>>> _______________________________________________
>>> Chinese mailing list
>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list