[FZH] FUDCon Asia 北京申请--请补充!

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Jun 22 15:19:59 UTC 2011


·¢ÏÖ¹ãÖݵ½±±¾©×ø»ð³µ×î¿ìµÄÊǹãÖÝÄÏ×øÎä¹ã¸ßÌú G1022 µ½Î人վȻºóת¶¯³µ×é D122 µ½±±¾©Î÷¡£µ±ÌìÔçÉϳö·¢£¬ÍíÉϵ½±±¾©¡£

²»¹ý¼ÛÇ®¾ÍºÜ¹ó¿©¡£¸ú×øÆÕͨ»ð³µÈíÎÔÒ»¸öÑù¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/6/22 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>

> Òѽ›¸üЏVÖݵ½±±¾©µÄ·ÙM¡£ºÃÙF¡£
> ÔÚ 2011-6-22 ÏÂÎç10:44£¬"Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > ÕâÁ½¸öÍøÕ¾µÄÈ·ÖªµÀµÄ¡£µ«ÊÇÓÉÓÚ²»ÖªµÀÖîλÅóÓѵķֲ¼Çé¿ö£¬Ò²²»È·¶¨ÒªÌîдÄÄЩ³ÇÊеġ£
> >
> > ËùÒÔ»¹ÊÇ×Ô¼ºÌîÉÏ×Ô¼ºËùÔڵصÄΪºÃ£¬ÒÔ±ãͬ³Ç»òÇøÓò½Ó½üµÄÆäËûÅóÓѲο¼¡£
> >
> > 2011/6/22 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>:
> >> http://www.kuxun.cn/
> >> http://www.huochepiao.com/
> >>
> >> 2011/6/22 Tommy He <lovenemesis at fedoraproject.org>:
> >>> ´ó¼ÒºÃ£¡
> >>>
> >>> ΪÁ˽øÒ»²½·á¸» FUDCon Asia ±±¾©µÄÉêÇë²ÄÁÏ£¬Ï£ÍûÖîλÅóÓÑÄܲ¹³ä´Ó×Ô¼ºËùÔÚµØÇ°Íù±±¾©µÄ½»Í¨·½Ê½¼°¿ªÏú£º
> >>>
> >>> https://fedoraproject.org/wiki/FUDCon:Bid_for_Beijing_2011/zh
> >>>
> >>> ÎÒÒѾ­Ìí¼ÓÁË´ÓÎ÷°²µ½±±¾©µÄ½»Í¨·½Ê½ºÍ¿ªÏú£¬Ï£ÍûÆäËûµØÇøµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¸ú½ø¡£
> >>>
> >>> лл£¡
> >>>
> >>> ´ËÖ¾´Àñ
> >>> ºÚÈÕ°×ÔÂ
> >>>
> >>> --
> >>> Take a Deep Breath out of Windows
> >>>
> >>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> --
> >> Regards,
> >> YeeYaa (Simon Yan)
> >>
> >> http://simonyan.fedorapeople.org/
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list