[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdINPQxWTIpLjjx7bI68q9huGjvyBGd2Q6IFtiZWFnbGVibw==?= =?GB2312?B?YXJkXSBBTk5PVU5DRU1FTlQ6IEFubnVhbCBTdGF0ZSBvZiB0aGUgQmVhZ2xlIFJlcG9ydCAyMDEx?=

BX btbxbob在gmail.com
星期五 三月 4 11:38:28 UTC 2011


ÎÒÓиöfriendly armµÄmini2440......
-------------
BXÔÚ 2011Äê2ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç5:07£¬xiaobo <kfihihc在gmail.com> дµÀ£º
>
> ÔÚ 2011-2-28£¬ÉÏÎç12:05£¬ Yang Xu дµÀ£º
>
>> ÊÖÉÏÒ»¶Ñ¿ª·¢°å
>> ѧÉúʱ´úÄõ½¸öаå×ÓÐ˷ܺþ㬹¤×÷Á˾ͿªÊ¼ÅÂпª·¢°åÁË---ÓÖÓÐÒ»¸ö°å×ÓÒªÎÒÒÆÖ²linuxÁË
>> ÄÄλÏëÍæÃâ·ÑËÍ¿ª·¢°å£¬·´Õý´²µ×ÏÂѹÁËÒ»ÄêÁË£¬¿´ÆðÀ´»¹»á¼ÌÐøѹÏÂÈ¥£¬²»ÈçË͸øºÃѧµÄ·¢»ÓÒ»ÏÂ×÷ÓÃ
>> ÊÖÍ·Ò»¸öfs2410 »¹ÓÐ2¸öatxxÒ²¼Ç²»ÇåÁ˵Äarm9µÄ ÒÔ¼° Ò»¸öÍüÁ˸ÉÂïµÄ   ¿ìµÝ·ÑµÃÊÕ¼þÈ˸¶
>>
>
> yang xuÐÖ¡£
> ¹úÄÚÓÐʲôÓʼþÁбíÊÇÌÖÂÛarm»òÆäËüǶÈëʽ¿ª·¢µÄô£¿²»Ëãlinux-kernel-zhÄǸö¡£
> ÕûÌìÉÏÂÛ̳ûЧÂÊ°¡¡£
>
>> 2011/2/27 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>
>>
>>> ÎÒÙIÁËÒ»‰K xM£¬´ó¼ÒÓЛ]ÓÐÅdȤ¸ãß@‚€£¿
>>>
>>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息