[FZH] 我终于成功的解决了Windows和linux之间的矛盾了

好大一只鸟 wpahipc在gmail.com
星期三 三月 30 11:42:58 UTC 2011


Â¥ÉϵÄÕâ¸öÉèÏëÒ²ºÜÖØ¿Úζѽ£¡

ÔÚ 2011Äê3ÔÂ30ÈÕ ÏÂÎç7:00£¬ºêÓð¶Å <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

> »°Ëµ,ѧУ(°üÀ¨´óѧ),òËƲ»ÔÊÐíʦÉú̸Áµ°®µÄ.
> µ«ÊǼÙÈçÒ»¸öÄÐÀÏʦºÍÒ»¸öÄÐѧÉú¾­³£´©ÇéÂÂÉÀ,È»ºó¾ÙÖ¹êÓÃÁÔõô˵ÄØ?
> àÅ,ÄǸöÈËÕæµÄ²»ÊÇÎÒ.
>
> ÔÚ 2011Äê3ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç5:39£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > ÖxÖx³ö™™¡£›]êP‚SÖ»Õ„¼¼Ðg²»†–ÐÔÏò¡£:)
> >
> > Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> > from mobile device)
> > On 29/03/2011 7:29 PM, "ºêÓð¶Å" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > > àÅ,ÕæÏàÊÇ,ÎÒÊÇgay.OK,ÕæÏàÍê±Ï.
> > >
> > > ÔÚ 2011Äê3ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç2:55£¬Ô´ÈªÐÇ»ð(ÕÅÃ÷Ô´) <zhangmingyuan240在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > >> ¹Ø×¢ÕæÏà¡£
> > >>
> > >> ÔÚ 2011Äê3ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç1:43£¬Áõºìµ¤ <hongdanliu在gmail.com>дµÀ£º
> > >>
> > >> > Õ⻹ÓÃÕâô¸´ÔÓ£¿
> > >> > Ö±½Ó°²×°Ò»¸öÐéÄâ»úÍêÊ£¬»òÕß˫ϵͳ¡£
> > >> >
> > >> > 2011/3/29 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
> > >> >
> > >> > > ͬÇóÕæÏà¡£
> > >> > >
> > >> > > ³ýÁË He Rui ÎҾͲ»ÖªµÀÓÐÅ®ÉúÔÚÓʼþÁбí³öÏÖ¹ýÁË£¬Ï£ÍûÕâÊÇÕæµÄ¡£
> > >> > >
> > >> > > »°ËµºêÓîÉçµÄÄÐÓѲ»»á³Ô´×°É¡£
> > >> > > On Mar 29, 2011 12:31 PM, "David Young" <dhyang555在gmail.com>
> > wrote:
> > >> > > > ÔÚ 2011Äê3ÔÂ29ÈÕ ÉÏÎç9:46£¬ºêÓð¶Å <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
> > >> > > >
> > >> > > >> OK,Ô­ÁÂÎҵıêÌâµ³.
> > >> > > >>
> > >> > > >> µ«ÊǵÄÈ·ÊÇÕæµÄÊÂÇé.
> > >> > > >>
> > >> > > >> ÎÒ°ÑÎÒÄÐÅóÓѵľɵıʼDZ¾ÕÛÌÚ¹ýÀ´ÁË.
> > >> > > >>
> > >> > > >> ÄãÊÇÅ®µÄ£¿
> > >> > > > _______________________________________________
> > >> > > > Chinese mailing list
> > >> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> > > _______________________________________________
> > >> > > Chinese mailing list
> > >> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> > >
> > >> >
> > >> >
> > >> >
> > >> > --
> > >> > Áõºìµ¤
> > >> > http://liuhongdan.com/
> > >> > _______________________________________________
> > >> > Chinese mailing list
> > >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> Ã÷Ô´
> > >> http://www.Linuxzh.org
> > >> Twitter: @muxueqz
> > >> _______________________________________________
> > >> Chinese mailing list
> > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Hi


Best regards
Big Bird
**
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
***QQ: 353056564*
*MSN ID:   wp0822在msn.com *

*Skype ID :  wpahipc*

*Tel:       13423972311*


关于邮件列表 Chinese 的更多信息