[FZH] 我终于成功的解决了Windows和linux之间的矛盾了

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期三 三月 30 13:19:37 UTC 2011


不是我在设想,而是二班的某男生和他的班主任穿情侣衫,然后动作暧昧

在 2011年3月30日 下午7:42,好大一只鸟 <wpahipc在gmail.com>写道:

> 楼上的这个设想也很重口味呀!
>
> 在 2011年3月30日 下午7:00,宏羽杜 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:
>
> > 话说,学校(包括大学),貌似不允许师生谈恋爱的.
> > 但是假如一个男老师和一个男学生经常穿情侣衫,然后举止暧昧怎么说呢?
> > 嗯,那个人真的不是我.
> >
> > 在 2011年3月29日 下午5:39,Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>写道:
> >
> > > 謝謝出櫃。沒關係只談技術不問性向。:)
> > >
> > > Rgds, Caius 'kaio' Chance -
> http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> > > from mobile device)
> > > On 29/03/2011 7:29 PM, "宏羽杜" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > > > 嗯,真相是,我是gay.OK,真相完毕.
> > > >
> > > > 在 2011年3月29日 下午2:55,源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240在gmail.com>写道:
> > > >
> > > >> 关注真相。
> > > >>
> > > >> 在 2011年3月29日 下午1:43,刘红丹 <hongdanliu在gmail.com>写道:
> > > >>
> > > >> > 这还用这么复杂?
> > > >> > 直接安装一个虚拟机完事,或者双系统。
> > > >> >
> > > >> > 2011/3/29 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
> > > >> >
> > > >> > > 同求真相。
> > > >> > >
> > > >> > > 除了 He Rui 我就不知道有女生在邮件列表出现过了,希望这是真的。
> > > >> > >
> > > >> > > 话说宏宇社的男友不会吃醋吧。
> > > >> > > On Mar 29, 2011 12:31 PM, "David Young" <dhyang555在gmail.com>
> > > wrote:
> > > >> > > > 在 2011年3月29日 上午9:46,宏羽杜 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:
> > > >> > > >
> > > >> > > >> OK,原谅我的标题党.
> > > >> > > >>
> > > >> > > >> 但是的确是真的事情.
> > > >> > > >>
> > > >> > > >> 我把我男朋友的旧的笔记本折腾过来了.
> > > >> > > >>
> > > >> > > >> 你是女的?
> > > >> > > > _______________________________________________
> > > >> > > > Chinese mailing list
> > > >> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> > > _______________________________________________
> > > >> > > Chinese mailing list
> > > >> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> > >
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> > --
> > > >> > 刘红丹
> > > >> > http://liuhongdan.com/
> > > >> > _______________________________________________
> > > >> > Chinese mailing list
> > > >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >
> > > >>
> > > >>
> > > >>
> > > >> --
> > > >> 明源
> > > >> http://www.Linuxzh.org
> > > >> Twitter: @muxueqz
> > > >> _______________________________________________
> > > >> Chinese mailing list
> > > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >>
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> Hi
>
>
>
>
>
>
> Best regards
> Big Bird
> **
> *
>
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> *
> ***QQ: 353056564*
> *MSN ID:   wp0822在msn.com *
>
> *Skype ID :  wpahipc*
>
> *Tel:       13423972311*
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息