[FZH] 用 Linux 越来越没有激情了

源泉星火(张明源) zhangmingyuan240在gmail.com
星期一 五月 2 01:17:50 UTC 2011


kaio如此说,广大SA情何以堪啊

在 2011年5月2日 上午2:06,Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>写道:

> 個人認為真正的折騰是加入開發
>
> 配置的學問只是浮雲,真正要累積的是 hack 的知識
>
> 2011/4/29 刘红丹 <hongdanliu在gmail.com>
>
> > 我想,这更说明需要折腾吧。
> >
> > 你以前的折腾算是折腾么?顶多是一点体力劳动。这下好了,需要你做点脑力劳动了,好事啊
> >
> > 对用户来说,就更好了。
> >
> > 2011/4/28 xiaobo <kfihihc在gmail.com>
> >
> > >
> > > 在 2011-4-28,下午1:20, microcai 写道:
> > >
> > > > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > > > Hash: SHA1
> > > >
> > > > 于 2011年04月28日 13:09, Jiahua Huang 写道:
> > > >> 伤神伤身,是类似缺氧的快感。
> > > >>
> > > >> 还是趁着你刚好没那么有激情了,
> > > >> 赶紧戒掉吧,
> > > >>
> > > >> 把原先的精力放在掺合项目里边去。
> > > >
> > > > 诶,到现在我不得不说我发这个帖子的目的了。
> > > >
> > > > 其实我是反语。
> > > > 我说的“没得折腾”的意思是, Linux 越来越不需要折腾才能用了。
> > > > 怎么大家都没看出来呢?
> > > >
> > > > 连 Gnome3 还没出来那会儿,需要折腾才能用的,我却简单的 layman -a  gnome
> > > > && emerge gnome-shell 就用上了。
> > > >
> > >
> > > 这怎么也算是好事吧,桌面的发展本就应该是如此啊。
> > >
> > > > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > > > Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> > > > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> > > >
> > > > iQEcBAEBAgAGBQJNuPkQAAoJEKT4Uz7oTANZUHUH/Rh0A4EYPkfNqAd/DZSji4xP
> > > > lAzmh3YvqElGy6Hz/QmBLutjidcZXvpxCkxSFgXrt38a6FBEfv1qhZfzArowCwMA
> > > > DO55Tmq3WQIHEWNnDIrgtf7VXR94BKWElxTSfG2E4wtep/lU3ZkJxekR0b1OcWqV
> > > > ElZ5FlMI7pnODlZotk4IlA6Xk4r9RpBkMoVg83cC+2TBHeRrGx9pGpGeeNqfj+7z
> > > > EAbcqQ4fz4r7RFErHL82i127sof/Y4VF/IX8L6PEkx9EEazNy6b4pcTppCVrGM2E
> > > > RCJwhXRAsWBbJJF7t+lThkoQGKkC7R/UgTo4TKpZTzKZbqApI3DoN2MNDMskohw=
> > > > =+mkD
> > > > -----END PGP SIGNATURE-----
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > > --
> > > 小波 上
> > > http://yuzhe.me
> > > http://fanfou.com/kfihihc
> > > http://twitter.com/kfihihc <https://twitter.com/kfihihc>
> > > http://about.me/xiaobo/bio
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > 刘红丹
> > http://liuhongdan.com/
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
明源
http://www.Linuxzh.org
Twitter: @muxueqz


关于邮件列表 Chinese 的更多信息