[FZH] microcai 讲座第三弹: GPG 签名与加密

Jiahua Huang jhuangjiahua在gmail.com
星期五 五月 6 09:06:17 UTC 2011


是,要允许带上附件 signature.asc

2011/5/6 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>:
> 是不是只要允許附件?我沒有不讓,請告訴我詳程。 :)
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息