[FZH] openfetion 打包问题

Robin Lee robinlee.sysu在gmail.com
星期六 五月 7 11:58:45 UTC 2011


可惜我不是移动

有这回事?
2011/5/7 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>:
> 微菜哥,干嘛你在 LinuxTOY 用我的 ID 发评论啊?
> On May 7, 2011 4:49 PM, "microcai" <microcai在fedoraproject.org> wrote:
>> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>> Hash: SHA1
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> 于 2011年05月07日 16:18, Jiahua Huang 写道:
>>> btw,现在飞信相关的至少有三个相互独立的库和 UI,
>> 而且没一个做的好。这般人就知道重复发明轮子。还是发明烂轮子。
>> 有这点时间做什么不比重复发明轮子强的多。
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> 多加空行。排除 GPG 垃圾的影响
>> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>>
>> iQEcBAEBAgAGBQJNxQenAAoJEKT4Uz7oTANZY+kH/3C5KIwZ7DPvMgixyDOR7+mE
>> WSPtl0wBP1l9a4ZrZAsDaQ6PyQYYJMxFxmRRXn+CaVqBg2eMrzDEARmEeZdE+Yui
>> BX7zVCS3VnSv9A2RTHqFOpQyy4IRlYE5K88Y+1qKuBwbiKyrfGkoyRNH+ZORsSZM
>> K+hMjTycqfs7CCPvReyByOEQ5HGaBU4ZoVBq4M9LY4jIl49RJS59gx+wink/SJcK
>> a3WH7YA3v2R0353tB5VL1t7VqQHxoTwtZ7PJveRjuRpiEVzA5k72KhSSBOYCrrIE
>> BZFMv6vA4dT2EQuJ5f1C4bu2I58yqSypD77qsc10E46ge+mbgP9CA9OH6/8+rdo=
>> =v4yp
>> -----END PGP SIGNATURE-----
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息