[FZH] openfetion 打包问题

Robin Lee robinlee.sysu在gmail.com
星期六 五月 7 12:08:28 UTC 2011


现在用电信CDMA

2011/5/7 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>:
> 不是移动?什么意思?
> On May 7, 2011 7:59 PM, "Robin Lee" <robinlee.sysu在gmail.com> wrote:
>> 可惜我不是移动
>>
>> 有这回事?
>> 2011/5/7 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>:
>>> 微菜哥,干嘛你在 LinuxTOY 用我的 ID 发评论啊?
>>> On May 7, 2011 4:49 PM, "microcai" <microcai在fedoraproject.org> wrote:
>>>> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>>>> Hash: SHA1
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 于 2011年05月07日 16:18, Jiahua Huang 写道:
>>>>> btw,现在飞信相关的至少有三个相互独立的库和 UI,
>>>> 而且没一个做的好。这般人就知道重复发明轮子。还是发明烂轮子。
>>>> 有这点时间做什么不比重复发明轮子强的多。
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 多加空行。排除 GPG 垃圾的影响
>>>> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>>>> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>>>>
>>>> iQEcBAEBAgAGBQJNxQenAAoJEKT4Uz7oTANZY+kH/3C5KIwZ7DPvMgixyDOR7+mE
>>>> WSPtl0wBP1l9a4ZrZAsDaQ6PyQYYJMxFxmRRXn+CaVqBg2eMrzDEARmEeZdE+Yui
>>>> BX7zVCS3VnSv9A2RTHqFOpQyy4IRlYE5K88Y+1qKuBwbiKyrfGkoyRNH+ZORsSZM
>>>> K+hMjTycqfs7CCPvReyByOEQ5HGaBU4ZoVBq4M9LY4jIl49RJS59gx+wink/SJcK
>>>> a3WH7YA3v2R0353tB5VL1t7VqQHxoTwtZ7PJveRjuRpiEVzA5k72KhSSBOYCrrIE
>>>> BZFMv6vA4dT2EQuJ5f1C4bu2I58yqSypD77qsc10E46ge+mbgP9CA9OH6/8+rdo=
>>>> =v4yp
>>>> -----END PGP SIGNATURE-----
>>>> _______________________________________________
>>>> Chinese mailing list
>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> _______________________________________________
>>> Chinese mailing list
>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息