[FZH] microcai 少有的提问帖:UEFI 能刷到我的电脑上么?

源泉星火(张明源) zhangmingyuan240在gmail.com
星期一 五月 9 08:11:18 UTC 2011


½ñÌìÈëÖ°ÅäµÄеçÄÔ¾ÍÊÇUEFIµÄ£¬¹þ¹þ

ÔÚ 2011Äê5ÔÂ8ÈÕ ÏÂÎç2:38£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> ÓÚ 2011Äê05ÔÂ08ÈÕ 13:56, Jiahua Huang дµÀ:
> > ÌÔ±¦¸ö BIOS ÉÕ¼Æ÷°¡£¬°Ù¶à¿éÇ®
> > £¨ÓÐÌÔ±¦ÕʺŰɣ©
>
> ‡å£¬¸ãÕÛÌÚÕæÉÕÇ®¡£µÃÕÒ¸ö½ðÖ÷²ÅÐС£
>
>
> >
> > 2011/5/8 microcai <microcai在fedoraproject.org>:
> >> Õâû¹¤¾ß°¡£¡ ÐèҪˢ BIOS
> >> ¶øÇÒÊÇҪȡÏÂÀ´Ë¢¡£
> >>
> >> ûÕâÖÖ¹¤¾ß
> >>
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
>
> iQEcBAEBAgAGBQJNxjpgAAoJEKT4Uz7oTANZb/0H/jXZGdBVCidSGulyb4Jasefe
> QN5Y9irhIqE5VKXDT6I7LOQPcgv6tiG0qQVqev55EPDHelLK9KSg1m3dhsArEiXy
> 8lPdwc/cUDBhTpJcK6uQDFZdXGjM3hMbS/6zJAJfG21yV/a/y96jVaudf8avgBb+
> n0mC7OiONn/pxETBg2nOkS+OAIqYutKZNcVVoEU9tda7L/9KSvypstImwfj+cMUR
> FARm5dSkj4T1N2Dd+UjiozoZZjcfnQNoOA/MIbZ6pIb/uCVNOCqvFUp7L2jf7OyJ
> wvBOSBg8+0/9H/jCFP8JvrJjm9aIrH4wVcolzCit5nq33+A5daacxT8fvegHRkQ=
> =RddI
> -----END PGP SIGNATURE-----
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Ã÷Ô´
http://www.Linuxzh.org
Twitter: @muxueqz


关于邮件列表 Chinese 的更多信息