[FZH] Fake mail by microcai

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Fri May 27 08:49:35 UTC 2011


αÔìÓʼþµØÖ·£¬Ç°ÌáÊÇÄãµÄSMTP·þÎñÆ÷ûÓÐÑéÖ¤·¢¼þÈ˵ØÖ·²ÅÊÇ£¬´ó¶àÊýµÄÓʼþ·þÎñÉÌÆäʵÊǶ¼ÑéÖ¤µÄ¡£ËùÒÔÒª·¢µÄ»°£¬Óʼþ·þÎñÆ÷¾ÍÒª×Ô¼º¶¯ÊÖ½¨ÁË¡£

¶Ô²»£¿

²»¹ý£¬microcai£¬ÓеÄÊǼ¤Çé°¡

2011/5/27 Johnny @Beijing <johnnybeijing at gmail.com>

> caiд¸öwiki°É¡« Óʼþ¸ú²»ÉÏ°¡¡«
>
> On Fri, May 27, 2011 at 4:46 PM, Áõºìµ¤ <hongdanliu at gmail.com> wrote:
>
> > ¹À¼ÆmicrocaiÒªÉËÐÄÁË£¬Ö®Ç°ÄÇô¶à·âÓʼþÆÕ¼°ÖªÊ¶£¬°×·ÑÁË£¬¹þ¹þ
> >
> > 2011/5/27 Johnny @Beijing <johnnybeijing at gmail.com>
> >
> > > gpgÔõô¸ã£¿
> > >
> > > 2011/5/27 microcai <microcai at fedoraproject.org>
> > >
> > > > ÓÚ 2011Äê05ÔÂ27ÈÕ 16:18, CyrusYzGTt дµÀ:
> > > > > ²»ÊÇ£¬£¬ÊÇ microcai ß@‚€gentooÅPµ×¸ãµÄƒ^Ô죬£¬Ïëͨß^ß@‚€¹Ä„ÓʹÓÃgpg¼ÓÃÜ
> > > > > ½âÃÜà]¼þ
> > > >
> > > > ÕýÈ·¡£
> > > >
> > > >
> > >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


More information about the Chinese mailing list