[FZH] Fedora 16 Release Party 相片收集

yujian yujian.china at gmail.com
Mon Nov 14 14:35:09 UTC 2011


可惜 没机会参加 2011-11-14 yujian 发件人: Yu Chen 
发送时间: 2011-11-14  12:24:04 
收件人: Fedora Chinese 
抄送: 
主题: Re: [FZH]Fedora 16 Release Party 相片收集 
 
左边的柱子后面还隐藏了好几个人,其中还有女生,所以准确来说是 (不完)全景图 :)
Yu
2011/11/14 Yuan Yijun <bbbush.yuan在gmail.com>
> 2011/11/14 Yu Chen <jcomee在gmail.com>:
> > http://www.flickr.com/photos/jcome/sets/72157627997978651/
> >
> > Yu
> >
>
> 哇,还有全景片
>
> --
> bbbush ^_^
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list