[FZH] 有没有Linux下好用的词典

kfihihc at gmail.com kfihihc at gmail.com
Wed Nov 16 00:52:02 UTC 2011


×ÖµäµÄά»¤ÆµÂʲ»Óúܸ߰ɡ£±Ï¾¹À´À´È¥È¥Ò²¾ÍÄǼ¸¸ö¹¦ÄÜ£¬Ã»bugµ±È»²»ÓÃά»¤À²¡£startdict Ó¦¸ÃºÜ²»´íÁË¡£
·´ÕýÎÒÔÚ mac ÉϺÍÔÚ win ÉÏû·¢ÏÖÕâô˳ÊÖµÄ×ֵ䡣ÌرðÊǼ´Ê±È¡´Ê¡£

Caius Chance <me在kaio.net> ì¶ 2011Äê11ÔÂ12ÈÕÏÂÎç1:54 Œ‘µÀ£º

> ÒÔ¾S×oîlÂʁíÕf£¬ß@Ü›¼þ¾ÍÊÇß^•rÁË¡£
>
> 2011/11/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>
>
> > ×ֵ䲻ÊÇʱÊÂÕþÖΡ£
> > ÔÚ 2011-11-11 ÏÂÎç11:10£¬"Caius Chance" <me在kaio.net>дµÀ£º
> >
> > > On 10 November 2011 12:37, Walle <zhichi2011在gmail.com> wrote:
> > >
> > > > ÐǼÊÒëÍõ´Ê¿â http://abloz.com/huzheng/stardict-dic/
> > > >
> > > >
> > > ß@ºÜß^•rµÄÁË
> > >
> > > K
> > >
> > > --
> > >
> > > *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> > > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
--
С²¨ ÉÏ
http://yuzhe.me
http://fanfou.com/kfihihc
htpp://twitter.com/kfihihc <http://twitter.com/kfihihc>
http://about.me/xiaobo/bio


More information about the Chinese mailing list