[FZH] 招募 blog 作者

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Sep 28 17:16:48 UTC 2011


Èç¹ûûÓÐÌرðÃ÷È·µÄ×÷Õߣ¬ÄÚÈݻ᲻»áÏԵñȽÏÁèÂÒ£¿

2011/9/28 ØS´óŽŸ <flc945 at gmail.com>:
> ÍâÎÄ·­ÒëÒ²ºÜÓмÛÖµÓ´
>
> ÔÚ 2011Äê9ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç2:31£¬Yu Chen <jcomee at gmail.com> дµÀ£º
>> ÔË×÷ÆðÀ´£¬Ó¦¸Ã²»´íµÄÑù×Ó
>>
>>
>> Yu
>>
>>
>>
>> ÔÚ 2011Äê9ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç1:30£¬Caius Chance <me at kaio.net>дµÀ£º
>>
>>> ‚€ÈËÕJžé°ë¼¼ÐgµÄ OS¡¢ëŠ×Ó®aƷʹÓÃÒâÒŠ¶¼¿ÉÒÔ¼{È룬ÍêÈ«ŸoêPµÄÖ÷î}ÎÒ߀›]ÓÐÏë·¨¡£
>>>
>>> ÒÔ fedora planet žéÀý£¬ÎÒ†–ß^•rÈÎ project leader µÄ paul frields£¬ËûÕf fedora planet
>>> ²»•þÏÞÖÆ·Ç fedora/¼¼Ðg Ö÷î}µÄ¡£ÓÐÈË•þ°l²¼¸ú¼ÒÈËÈ¥ÁËÄÄÑYÍæ»ò×Ô¼ºÙIÁËÉõüNÐÂÍæ¾ßµÄ
>>> post£¬²»ß^´ó²¿·ÖÈ˶¼°l¼¼ÐgîÖ÷î}Òò´Ë¿´ÉÏÈ¥¶¼±ÈÝ^Æ«¼¼Ðg¡£ËƺõÖ»Òª²»ÒªÌá windows/apple
>>> ºÃµÄ–|Î÷£¬Ò»°ã¶¼²»•þ±»ÆäËûÈËØŸ‚ä¡££¨hackdesk ÊÇ›]ÓÐÖ»×¼ÔS linux µÄÒŽ„t£©¡£
>>>
>>> K410
>>>
>>> 2011/9/28 Xu Xin <railwaycat at gmail.com>
>>>
>>> > àÅ£¬ÎÒ¾õµÃ¿ÉÒÔ×ö·Ç¼¼ÊõרÌ⣬Ïñ "The Setup"£¬»òÕßÒÔÇ°µÄ KDE ¿ª·¢Õ߲ɷà ÄÇÑù£¬ÓÉÖ÷³ÖÈËÑϸñ¿ØÖƵÄÄÇÖÖ¡£
>>> > Éú»îËæ±ÊʲôµÄÌ«ÈÝÒ×±äË®ÁË¡­ÌرðÊÇÔÚ¶à×÷ÕßµÄÇé¿öÏ¡£
>>> > --
>>> > ÕíÁ÷Êþʯ
>>> >
>>> >
>>> > 2011/9/28 Áõºìµ¤ <hongdanliu at gmail.com>
>>> > >
>>> > > Òª²»Òª¿¼ÂǷǼ¼ÊõÎÄÕ¼ÓÈ룿
>>> > >
>>> > > ¸ãÒ»¸ö¼¼ÊõÈ˵ķǼ¼ÊõÉú»îËæ±ÊרÀ¸£¬Èôó¼Ò¿´¿´ÄÇЩ¸ã¼¼ÊõµÄÈËƽÈÕÀïÊÇÔõôÉú»îµÃÒ²ÂùºÃµÄ :)
>>> > >
>>> > > 2011/9/28 Caius Chance <me at kaio.net>
>>> > >
>>> > > > Ö÷ÒªµÄÊÇ´_±£…¢ÅcµÄ¹PÕ߶¼ÊÇÓÃÐĵÄÈË£º²»•þ͵„eÈ˵ÄÎÄ¡£
>>> > > >
>>> > > > ×÷žé¹ÜÀíÕßÎÒ²»•þÞDÝd›]ÓмÓÈëµÄÈ˵ÄÎÄÕ£¬ß@Ò²ËãÊÇÒ»‚€Æ·Ù|¹ÜÀíµÄ½â›QÞk·¨¡£
>>> > > >
>>> > > > K410
>>> > > >
>>> > > > 2011/9/28 Fedora <tiansworld at fedoraproject.org>
>>> > > >
>>> > > > > Ö§³Ö¡£
>>> > > > > µ«²»ÖªÄ¿Ç°»¹Äܲ»Äܸ߲úÔ­´´¼¼Êõ³¤ÎÄ¡£Ä¿Ç°¼ûµ½µÄÔ½À´Ô½¶Ì£¬»òÕßתÔØ»òÕß³­Ï®¡£
>>> > > > > Ï£Íû±ðÔÙ³ÉΪ»ÄµØ¡£
>>> > > > > _______________________________________________
>>> > > > > Chinese mailing list
>>> > > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> > > > >
>>> > > >
>>> > > >
>>> > > >
>>> > > > --
>>> > > >
>>> > > > *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
>>> > > > _______________________________________________
>>> > > > Chinese mailing list
>>> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> > > >
>>> > >
>>> > >
>>> > >
>>> > > --
>>> > > Áõºìµ¤
>>> > > http://liuhongdan.com/
>>> > >
>>> > > _______________________________________________
>>> > > Chinese mailing list
>>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> > >
>>> > _______________________________________________
>>> > Chinese mailing list
>>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
>>> _______________________________________________
>>> Chinese mailing list
>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list