[FZH] 请教怎么克隆Fedora系统?dump/clonezilla/dd/tar均可,求步骤

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Wed Dec 5 04:01:00 UTC 2012


²»ºÃÒâ˼ǰÃæÓʼþû˵Çå³þ;sdaΪÏÖÔÚÕýÔÚʹÓõÄ320gµÄ»úеӲÅÌ×°ÓÐFedora17
64bit£¬sdb×÷ΪĿ±êssd´ÅÅÌÉÐδ·ÖÇø£¬Ê¹ÓÃUSBºÐ×ÓÁ¬µ½ÎҵıʼDZ¾µçÄÔ£¬ÎÒÏëµ½µÄ²½ÖèÊÇ£¬²»ÖªµÀÊÇ·ñÓиü¼òµ¥µÄ·½·¨£¿Âé·³´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬ÊÇ·ñtar/dump»á¸ü¼òµ¥?

1. ʹÓÃfdisk/cfdisk
Ϊsdb·ÖÇø·Ö±ðΪ500M(/boot)£¬20G(/)£¬4G(swap£¬ÏÖÔÚÄÚ´æÉý¼¶µ½10gÕâ¸öÇøÒ²¿É²»Òª)£¬Ê£Óà¸ø(/home)
2. ʹÓÃclonezilla°ÑsdaÏÖÓеķÖÇøÒÀ´Î¿Ë¡µ½sdbµÄÿ¸ö·ÖÇøÖУ¨²»±£»¤swap£©£¬ÕâÀï¿ÉÄÜÒª²éÒ»ÏÂÌø¹ýÄ¿±ê´ÅÅÌ´óÓÚÔ´´ÅÅ̵IJÎÊý
3. ʹÓÃsdb×÷ΪÆô¶¯ÅÌ£¬ÐÞ¸´grub2µÄÆô¶¯Ï°æ±¾2µÄ²½Ö軹²»Çå³þ£¬»ØÍ·²éÏÂÎĵµ¡£


ÕâÀïÊÇsdaµÄfstab

[jtao在johnny-laptop ~]$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Nov 29 10:28:58 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
UUID=97481eda-a608-4bee-ace8-faa0d59ad677 /            ext4
defaults    1 1
UUID=a615302b-eae4-4bad-a553-1e7c473b7223 /boot          ext4
defaults    1 2
UUID=098f62c4-4f33-4c0d-82a9-98d203be4a1f /home          ext4
defaults    1 2
UUID=cec9ee8e-7893-478c-afc2-2c440a7c3579 swap          swap
defaults    0 0On Tue, Dec 4, 2012 at 4:11 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com> wrote:

> ÿ¸öÉ豸Îļþ´ú±íʲô£¿ÄĸöÊÇFedoraµÄ£¿
>
>
>
> *Yours sincerely,*
> *Christopher Meng*
>
> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> http://cicku.me
> http://mirrors.cicku.me
>
>
>
> On Tue, Dec 4, 2012 at 4:01 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> wrote:
>
> > ÏëÊ¡ÊÂÖ±½Ó¿Ë¡¹ýÈ¥£¬Âé·³´ó¼Ò¸øµã½¨Ò飬лл
> >
> > target£º120g SSD
> > source£º320g »úеӲÅÌ£¬·ÖÇøÈçÏÂ
> >
> > [jtao在johnny-laptop Scripts]$ sudo fdisk -l /dev/sda
> >
> > Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
> > 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
> > Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> > Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
> > I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
> > Disk identifier: 0x00077a05
> >
> >  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
> > /dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
> > /dev/sda2     1026048  105883647  52428800  83 Linux
> > /dev/sda3    105883648  117614591   5865472  82 Linux swap /
> > Solaris
> > /dev/sda4    117614592  625142447  253763928  5 Extended
> > /dev/sda5    117616640  625141759  253762560  83 Linux
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list