[FZH] 请教怎么克隆Fedora系统?dump/clonezilla/dd/tar均可,求步骤

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Wed Dec 5 05:54:52 UTC 2012


@Tommy He£¬Ð»Ð»»Ø¸´¡«
¿´ÁËϵ±Ç°µÄ·ÖÇø±íΪmsdos£¬Ò»¹²¾Í120GµÄSSDºÃÏñûÓбØÒªÍæUEFIÁËÒâÒå¿ÉÄܲ»´ó;
ÎÒµÄÕą̂X230iµÄBIOSÀïÃæÒ²ºÃÏñÓÐUEFIµÄÑ¡Ïî

[jtao在johnny-laptop Downloads]$ sudo parted /dev/sda print
Model: ATA ST320LT007-9ZV14 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
 1   1049kB 525MB  524MB  primary  ext4      boot
 2   525MB  54.2GB 53.7GB primary  ext4
 3   54.2GB 60.2GB 6006MB primary  linux-swap(v1)
 4   60.2GB 320GB  260GB  extended
 5   60.2GB 320GB  260GB  logical  ext4On Wed, Dec 5, 2012 at 1:34 PM, Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>wrote:

> ÌâÍâ»°£ºÆäʵ°É£¬ÎÒ¾õµÃÕâ¸öºÃ»ú»áתÏòʹÓà GPT ·ÖÇø±í£¬Î´À´Éý¼¶ UEFI µÄ»ú×ÓÒ²·½±ã¡­¡­
>
> On Wed, Dec 5, 2012 at 12:01 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> wrote:
> > ²»ºÃÒâ˼ǰÃæÓʼþû˵Çå³þ;sdaΪÏÖÔÚÕýÔÚʹÓõÄ320gµÄ»úеӲÅÌ×°ÓÐFedora17
> >
> 64bit£¬sdb×÷ΪĿ±êssd´ÅÅÌÉÐδ·ÖÇø£¬Ê¹ÓÃUSBºÐ×ÓÁ¬µ½ÎҵıʼDZ¾µçÄÔ£¬ÎÒÏëµ½µÄ²½ÖèÊÇ£¬²»ÖªµÀÊÇ·ñÓиü¼òµ¥µÄ·½·¨£¿Âé·³´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬ÊÇ·ñtar/dump»á¸ü¼òµ¥?
> >
> > 1. ʹÓÃfdisk/cfdisk
> > Ϊsdb·ÖÇø·Ö±ðΪ500M(/boot)£¬20G(/)£¬4G(swap£¬ÏÖÔÚÄÚ´æÉý¼¶µ½10gÕâ¸öÇøÒ²¿É²»Òª)£¬Ê£Óà¸ø(/home)
> > 2. ʹÓÃclonezilla°ÑsdaÏÖÓеķÖÇøÒÀ´Î¿Ë¡µ½sdbµÄÿ¸ö·ÖÇøÖУ¨²»±£»¤swap£©£¬ÕâÀï¿ÉÄÜÒª²éÒ»ÏÂÌø¹ýÄ¿±ê´ÅÅÌ´óÓÚÔ´´ÅÅ̵IJÎÊý
> > 3. ʹÓÃsdb×÷ΪÆô¶¯ÅÌ£¬ÐÞ¸´grub2µÄÆô¶¯Ï°æ±¾2µÄ²½Ö軹²»Çå³þ£¬»ØÍ·²éÏÂÎĵµ¡£
> >
> >
> > ÕâÀïÊÇsdaµÄfstab
> >
> > [jtao在johnny-laptop ~]$ cat /etc/fstab
> >
> > #
> > # /etc/fstab
> > # Created by anaconda on Thu Nov 29 10:28:58 2012
> > #
> > # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
> > # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more
> info
> > #
> > UUID=97481eda-a608-4bee-ace8-faa0d59ad677 /            ext4
> > defaults    1 1
> > UUID=a615302b-eae4-4bad-a553-1e7c473b7223 /boot          ext4
> > defaults    1 2
> > UUID=098f62c4-4f33-4c0d-82a9-98d203be4a1f /home          ext4
> > defaults    1 2
> > UUID=cec9ee8e-7893-478c-afc2-2c440a7c3579 swap          swap
> > defaults    0 0
> >
> >
> >
> > On Tue, Dec 4, 2012 at 4:11 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> wrote:
> >
> >> ÿ¸öÉ豸Îļþ´ú±íʲô£¿ÄĸöÊÇFedoraµÄ£¿
> >>
> >>
> >>
> >> *Yours sincerely,*
> >> *Christopher Meng*
> >>
> >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> >> http://cicku.me
> >> http://mirrors.cicku.me
> >>
> >>
> >>
> >> On Tue, Dec 4, 2012 at 4:01 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> >> wrote:
> >>
> >> > ÏëÊ¡ÊÂÖ±½Ó¿Ë¡¹ýÈ¥£¬Âé·³´ó¼Ò¸øµã½¨Ò飬лл
> >> >
> >> > target£º120g SSD
> >> > source£º320g »úеӲÅÌ£¬·ÖÇøÈçÏÂ
> >> >
> >> > [jtao在johnny-laptop Scripts]$ sudo fdisk -l /dev/sda
> >> >
> >> > Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
> >> > 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
> >> > Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> >> > Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
> >> > I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
> >> > Disk identifier: 0x00077a05
> >> >
> >> >  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
> >> > /dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
> >> > /dev/sda2     1026048  105883647  52428800  83 Linux
> >> > /dev/sda3    105883648  117614591   5865472  82 Linux swap /
> >> > Solaris
> >> > /dev/sda4    117614592  625142447  253763928  5 Extended
> >> > /dev/sda5    117616640  625141759  253762560  83 Linux
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list