[FZH] 征集意见:release party F18 Beijing?

David Xie david.scriptfan at gmail.com
Thu Dec 13 04:54:50 UTC 2012


°¦, ºÃÏëÈ¥²Î¼Ó°¡
T.T


2012/12/13 Tommy He <lovenemesis at fedoraproject.org>

> à꣬òËÆÊÇÕâÑù¡£
>
> ¼òµ¥ËµÒ»Ï°ɣ¬ËùÓеķÑÓÃͨ¹ýÕâ¸ö½Ó¿ÚÌá½»£º
>
> https://fedorahosted.org/famsco/
>
> ÓÐÖ¸Ïò Wiki µÄÁ´½Ó¡£
>
> Ò»°ãÀ´ËµÒªÇó±¨ÏúµÄÄÚÈÝÊÇÐèÒªÌṩ·¢Æ±É¨Ãè¼þµÄ£¬È»ºó Harish »áͨ¹ý PayPal
> ¸¶¿î¡£ÓÃÓÚËüÊÇÓÃмÓƱÒÖ§¸¶£¬¶øÎÒÃÇÊÕµ½»áת»»³ÉÃÀ½ð£¬Õâ¸ö»ãÂÊÊÇ°´ÕÕ PayPal µÄ»ãÂÊת»»¼ÆËãµÄ£¬Ìرð×¢Òâ¡£´ËÍâ´Ó PayPal
> Ìá¿îÖÁ³¯ÄÚÒøÐÐÕË»§»áÊÕÈ¡ 45 ÃÀ½ðµÄÊÖÐø·Ñ£¬ÕâÒ»²¿·ÖÒ²¿ÉÒÔ¼ÓÈë×ÜÖµ±¨Ïú¡£
>
> ²»¹ýÏÖÔÚÕâ¸ö½×¶ÎòËÆÊÇÔ¤ËãÉêÇ룬¿ÉÒÔÁгöÒ»¸öÉÔ΢ÏêϸһЩµÄÔ¤Ëã·½°¸£¬¿ÉÄܲ»ÐèÒªÌùÉÏ·¢Æ±¡£
> ±ÈÈ糡µØ 2000 Ðû´«²ÄÁÏÖÆ×÷ 2000 ÏÖ³¡Ð¡Ê³¼°ÒûÁÏ 1000 µÈµÈÕâЩ¡£
>
> 2012/12/12 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>:
> > On Tue, 11 Dec 2012 18:45:06 +0800, Alick Zhao wrote:
> >>
> >> ÎҸоõÏÖÔÚ´ó¼ÒµÄ̬¶ÈÊÇÖ§³Ö¿ªµÄ¡££¨¶Ô´ËÈçÓв»Í¬¼û½âÇ뾡¿ìÌá¡«£©
> >> ÕâÑù£¬Èç¹ûÃ÷ÌìÖÐÎç12:00(UTC+8)ǰûÓÐÈ˶ԴËÖÊÒɵĻ°£¬ÎÒÃǾÍÕýʽ¾ö¶¨¾Ù°ì¡£
> >> È»ºóÏÂÎçÎÒÈ¥½¨Ïà¹ØµÄά»ùÒ³Ã棬Èç¹ûÏÂÎçûÓн¨ºÃ£¬Çë¸÷λЭÖú¡£
> >>
> > ά»ùÒ³ÃæÒÑÓУºhttps://fedoraproject.org/wiki/Release_Party_F18_Beijing
> >
> > ²»¹ýÆäÖУ¬Ô¤ËãÉêÇëÓë topic talk Óдý¸÷λЭÖú¡£
> >
> > ¸ù¾Ý[1]£¬Ëƺõ12ÔÂ13ºÅ¾ÍÊÇ Ô¤ËãÉêÇë µÄ½ØÖ¹ÈÕÆÚ¡£ÏëÎʵÄÈ·ÊÇÕâÑùÂð£¬ÓÐûÓÐ
> > ÑÓÆڵĿÉÄÜ£¿
> >
> > [1]
> >
> http://jreznik.fedorapeople.org/schedules/f-18/f-18-ambassadors-tasks.html
> >
> > --
> > alick
> > Fedora 16 (Verne) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
----
Best Regards,
David Xie
Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
http://about.me/davidx

-----------------
Everything happens for a reason. Attitude determines everything!


More information about the Chinese mailing list