[FZH] grub系统引导问题

twang twang0x80 at gmail.com
Sat Feb 25 13:48:38 UTC 2012


请问grub安装在MBR与其他盘引导分区里面,他们之间启动过程有什么不同。
对这个问题一直很模糊。

-- 
twang
fedora userMore information about the Chinese mailing list