[FZH] Kaio, 您好,网站“linuxtoy.org”升级了评论系统,请确认以保存您的7条评论

cheng chen basaka.chen at gmail.com
Sun Jan 8 15:11:18 UTC 2012


Á½Î»Å£¸øµãÃæ×Ó°¡¡«ÕâÊÇÎÒ¸úͬѧ×öµÄ£¬»¹Ö¸Íû¿¿Õâ¸öÌÖÀÏÆÅÄØ¡«°ïæÌáÌáÒâ¼û¹þ¡«

2012/1/2 ³ÂÖ¿ <chenzhipeter在gmail.com>

> ×îºÃÊǼÜÔÚSealand¹«‡ø
> --------------------------------------------
> ËùÓÐÎä×°µÄÊ¥ÏÍÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
>
>
> ÔÚ 2012Äê1ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç7:16£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
>
> > ¼ÜÔÚ‡øÍâµÄ 2ch ʽÄäÃûÕ“‰¯²ÅÊÇÍõµÀ°¢£¡
> >
> >
> > Caius Chance
> > me在kaio.net
> >
> > On 02/01/2012, at 8:36 PM, ³ÂÖ¿ wrote:
> >
> > > Õâ˵Ã÷ÈκεÚÈý·½µÄ±£Ãܶ¼ÊÇ¿¿²»×¡µÄ¡­¡­
> > > ×¢ÒâÒþ˽ÍêÈ«µÃ¿¿×Ô¼º
> > > ---------------------------------------------
> > > ËùÓÐÎä×°µÄÊ¥ÏÍÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê1ÔÂ2ÈÕ ÉÏÎç1:39£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> > >
> > >> ÄǾÍÏñ gavatar + ½yÒ»ÁôÑÔϵ½y°É
> > >>
> > >> ß@ºÃÏñ·½±ãÁËÈËÈâ°É
> > >>
> > >> 2012/1/2 ³ÂÖ¿ <chenzhipeter在gmail.com>
> > >>
> > >>> ûÓУ¬ºÚÈÕ°×ÔÂËûÃÇÓÃÁ˵ÚÈý·½µÄÆÀÂÛ²å¼þ
> > >>> ËäÈ»ÎÒ¿´×źÜÍ·ÌÛ£º
> > >>> ËùÓÐÓÃÏàͬÓÊÏäµÄÂí¼×¶¼±»Í³Ò»×ª»»³ÉÒ»¸öÃû×ÖÁË......
> > >>> -----------------------------------------
> > >>> ËùÓÐÎä×°µÄÊ¥ÏÍÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
> > >>>
> > >>>
> > >>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ31ÈÕ ÏÂÎç10:07£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> > >>>
> > >>>> lovenemesis ÄãµÄ¾WÕ¾±»Ã°³äÁË£¿
> > >>>>
> > >>>> Caius Chance
> > >>>> me在kaio.net
> > >>>>
> > >>>> Begin forwarded message:
> > >>>>
> > >>>>> From: noreply在pinglun.la
> > >>>>> Subject: Kaio, ÄúºÃ£¬ÍøÕ¾"linuxtoy.org"Éý¼¶ÁËÆÀÂÛϵͳ£¬ÇëÈ·ÈÏÒÔ±£´æÄúµÄ7ÌõÆÀÂÛ
> > >>>>> Date: 31 December 2011 2:38:04 PM AEST
> > >>>>> To: me在kaio.net
> > >>>>>
> > >>>>>
> > >>>>> Kaio£¬ÄúºÃ£¡
> > >>>>>
> > >>>>> ÍøÕ¾"linuxtoy.org"Éý¼¶ÁËÆÀÂÛϵͳ£¬ÄúµÄ7ÌõÆÀÂÛÐèÒª¹ÜÀí£¬µã»÷ÈçÏÂÁ´½ÓÉèÖÃϸöÈËÐÅÏ¢²¢·ÃÎÊ£º
> > >>>>> http://pinglun.la/ui?u=0aa56a261022caae66bd8
> > >>>>>
> > >>>>>
> > >>>>> ÄúµÄ×îм¸ÌõÆÀÂÛ£º
> > >>>>> Kaio£º ±±¾©ÓÐ RH Þk¹«ÊÒ£¬Òò´ËÊDZ±¾©£»¾Û•þK²»ÊÇÐг̵ÄÖ÷Ö¼£¬¶øÊÇŒ¦ Fedora Éç…^Ò»‚€Õ\“´µÄ½»Á÷¡£
> > >> ¹Ù·½ÈËÊ¿£¨RH£©µÄ·Ç¹Ù·½•þÃæ¡£
> > >>>> ÐÇ°Í¿ËÒŠÃ棬K›]ÓбØíšÏûÙMÐǰͿ˵ÄéT™‘£»ï‹ÁϵÄÙYÖú›]Óд_¶¨£¬¿‚Ö®²»•þŠÆÈ´ó¼ÒÌÍåXÙI¡£gbraad •þ¸úßMß@‚€¡£
> > >>>>> - ÔÚ Fedora ´óʹ±±¾©¾Û»á֪ͨ -- LinuxTOY
> > >>>>> Kaio£º http://zh.wikipedia.org/zh-tw/Linux%E5%8E%86%E5%8F%B2#SCO
> > >> ¼ÙÈôÎÒÊÇ΢ܛ£¬‘ªÔ“ÊÇÙI×߸ú
> > >>> unix ÓÐêPµÄ²¿·Ö£¬È»ááÏò Red Hat¡¢Canonical¡¢Oracle£¨È«²¿£¯²¿·Ö£¯»ò¸ü¶à£©Ìá³ö Linux
> > >>>> ÇÖ™àÔVÔA£»¹ÀÓ‹Ö»ÒªÊÇÏûºÄ‘ðµÄÔ’£¬Ëü‚ƒÖÐég±»¹Ù˾ÀpÉíµÄψö¿ÉÄÜ•þ¸ú SCO Ò»˜Ó¡£
> > >>>>> - ÔÚ Novell ±»ÊÕ¹º -- LinuxTOY
> > >>>>> Kaio£º Fedora µÄ¾Û•þ¶¼šgÓ­¸÷·N°lÐаæµÄÅóÓÑ…¢¼Ó£¡ kidfruit£¬ÏÂÒ»´ÎÄãÒ²í°¢£¡
> > >>>>> - ÔÚ Fedora °®ºÃÕß±±¾©ÏßϾۻá
> > >>>>> Kaio£º ÎҵĿ´·¨ÊÇ 1. ²»Òªµ½ËûµÄ¾WÕ¾¼°ÙuˆöÁôÑÔ£¬ß@˜ÓÖ»•þ׌Ëû¼° t£­shirt »ðÆðí£¬ÊÇÎÒ‚ƒ²»Ï£Íû¿´µ½µÄ¡£ 2. ±MÁ¦Â“ϵ
> > >> tux
> > >>>> ×÷Õߣ¬ÏÈ¿´¿´ËûµÄÁ¢ˆö£¬ÕˆËû±í‘B¡£ 3. ͬ•rŒ¤Çó¸÷é_Ô´Éç…^ÖУ¬Œ¦Öø×÷™à·¨£¨ÓÈÆäÊÇÖЇø·¨ÂÉ£©ÓÐÕJ×R¼°½›òžµÄÈË£¯½M¿—£¬ÉÌÓ‘ÏÂÔõ˜ÓÌŽÀí¡£
> > >>>> ÔÙÒ»´Î£¬ÔÚÙu¼ÒÄÇß…ÆƉģ¬»òÔÚß@ÑY¹«ŽÖ£¬ÊÇ›]ÓÐÒâÁxµÄ¡£
> > >>>>> - ÔÚ ±£ÎÀ Tux
> > >>>>> Kaio£º ٝͬºÚ°×ÈÕÔµÄÕ“üc¡£
> > >>>>
> > >>>
> > >>
> >
> ¸÷´ó¹«Ë¾ ŽÏàÍƳöÃâÙMÝ”Èë·¨µÄÄ¿µÄ£¬¾ÍÊÇÒÔ¡¸ë…¡¹žé½è¿ÚÎüÈ¡ÓÑôÝ”È딵“þ£»ëm„tºÜÃ÷ï@Ä·¨ÂɁíÕf£¬Ëû‚ƒ¶¼²»ËãÇÖ·¸ë[˽£¬®…¾¹ÓÑô¶¼Í¬ÒâÁË—l¿î£»È»¶ø¸úÕþ¸®»ò‡øƒÈÆó˜IµÄµÂÐÔí¿´£¬±ÈÖ®¸ü²þ¿ñ²»Öª¶àÉÙ±¶ÄØ£¬®”È»ŸoÕ“ÈçºÎÔÚÓÑô›]ÓÐÍêÈ«Á˽âµÄÇé›rÏ£¬Ê¹ÓÃÓÑôµÄÙYÁ϶¼ÊDz»‘ªÔ“µÄ¡£
> > >>>>> - ÔÚ LibPinYin: ¿ªÔ´Æ´ÒôÊäÈë·¨ÉçÇø´óÈÚºÏ
> > >>>>> ÆÀÂÛÀ²ÊÇÒ»¸öµÚÈý·½Éç»á»¯ÆÀÂÛϵͳ£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´Ìá¸ßÍøÕ¾µÄÁ÷Á¿ºÍÓû§»îÔ¾¶È¡£¾ßÌ幦ÄÜÈçÏ£º
> > >>>>>
> > >>>>> ͨ¹ýÎÄÕ·ÖÏí¡¢ÎÄÕÂÊղء¢ÆÀÂÛͬ²½¡¢Óʼþ֪ͨµÈ¹¦ÄÜÓÐЧÌá¸ßÍøÕ¾Á÷Á¿¡£
> > >>>>> ·¢²¼ÎÄÕÂʱºò£¬½«ÎÄÕÂͬ²½µ½Î¢²©£¬Í¬Ê±½«Î¢²©ÉϵÄÆÀÂÛ»ØÁ÷µ½ÍøÕ¾¡£
> > >>>>> ÏêϸµÄÊý¾Ýͳ¼Æ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÇå³þÁ˽âÍøÕ¾µÄÆÀÂÛ×´¿öºÍÁ÷Á¿»ØÁ÷×´¿ö¡£
> > >>>>> ÆÀÂÛ¹ÜÀíºÍÀ¬»øÆÀÂÛ¹ýÂË£¬¿ÉÒÔÓÐЧµÄ¼õÉÙÍøÕ¾µÄÀ¬»øÆÀÂÛ£¬¸ü·½±ãµÄ¹ÜÀíÆÀÂÛ¡£
> > >>>>> (c) 2011 ÆÀÂÛÀ²
> > >>>>>
> > >>>>
> > >>>> --
> > >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>
> > >>>
> > >>> --
> > >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>
> > >>>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >>
> > >> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Cheng(Õ\)

My Page:  http://freakrobot.blogbus.com
http://fedoraproject.org/wiki/User:Freakrobot


More information about the Chinese mailing list