[FZH] Kaio, 您好,网站“linuxtoy.org”升级了评论系统,请确认以保存您的7条评论

cheng chen basaka.chen at gmail.com
Mon Jan 9 18:51:43 UTC 2012


¶÷£¬ÓеÀÀí¡£Õâ¿é¶¼Ã»Åª£¬Ó¦¸Ãµ¥¶À°ÑÒþ˽¿ØÖÆÉè¼ÆÒ»¸öÌåϵ£¬ÈÃÓû§×Ô¼ºÑ¡ÔñÆÁÏÔÃû¡«

2012/1/9 Caius Chance <me在kaio.net>

> ÄãÕfÄÇ‚€ÔuՓϵ½y£¿üc×ÓÊǺã¬Ö÷Òª¿´ÓЛ]ÓÐ×ðÖØÓÑô¼ÓÈ롸·ÀÈËÈ⡹¹¦ÄÜ¿©¡£
>
> kaio
>
> 2012/1/9 cheng chen <basaka.chen在gmail.com>
>
> > Á½Î»Å£¸øµãÃæ×Ó°¡¡«ÕâÊÇÎÒ¸úͬѧ×öµÄ£¬»¹Ö¸Íû¿¿Õâ¸öÌÖÀÏÆÅÄØ¡«°ïæÌáÌáÒâ¼û¹þ¡«
> >
> > 2012/1/2 ³ÂÖ¿ <chenzhipeter在gmail.com>
> >
> > > ×îºÃÊǼÜÔÚSealand¹«‡ø
> > > --------------------------------------------
> > > ËùÓÐÎä×°µÄÊ¥ÏÍÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê1ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç7:16£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> > >
> > > > ¼ÜÔÚ‡øÍâµÄ 2ch ʽÄäÃûÕ“‰¯²ÅÊÇÍõµÀ°¢£¡
> > > >
> > > >
> > > > Caius Chance
> > > > me在kaio.net
> > > >
> > > > On 02/01/2012, at 8:36 PM, ³ÂÖ¿ wrote:
> > > >
> > > > > Õâ˵Ã÷ÈκεÚÈý·½µÄ±£Ãܶ¼ÊÇ¿¿²»×¡µÄ¡­¡­
> > > > > ×¢ÒâÒþ˽ÍêÈ«µÃ¿¿×Ô¼º
> > > > > ---------------------------------------------
> > > > > ËùÓÐÎä×°µÄÊ¥ÏÍÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
> > > > >
> > > > >
> > > > > ÔÚ 2012Äê1ÔÂ2ÈÕ ÉÏÎç1:39£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> > > > >
> > > > >> ÄǾÍÏñ gavatar + ½yÒ»ÁôÑÔϵ½y°É
> > > > >>
> > > > >> ß@ºÃÏñ·½±ãÁËÈËÈâ°É
> > > > >>
> > > > >> 2012/1/2 ³ÂÖ¿ <chenzhipeter在gmail.com>
> > > > >>
> > > > >>> ûÓУ¬ºÚÈÕ°×ÔÂËûÃÇÓÃÁ˵ÚÈý·½µÄÆÀÂÛ²å¼þ
> > > > >>> ËäÈ»ÎÒ¿´×źÜÍ·ÌÛ£º
> > > > >>> ËùÓÐÓÃÏàͬÓÊÏäµÄÂí¼×¶¼±»Í³Ò»×ª»»³ÉÒ»¸öÃû×ÖÁË......
> > > > >>> -----------------------------------------
> > > > >>> ËùÓÐÎä×°µÄÊ¥ÏÍÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
> > > > >>>
> > > > >>>
> > > > >>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ31ÈÕ ÏÂÎç10:07£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> > > > >>>
> > > > >>>> lovenemesis ÄãµÄ¾WÕ¾±»Ã°³äÁË£¿
> > > > >>>>
> > > > >>>> Caius Chance
> > > > >>>> me在kaio.net
> > > > >>>>
> > > > >>>> Begin forwarded message:
> > > > >>>>
> > > > >>>>> From: noreply在pinglun.la
> > > > >>>>> Subject: Kaio, ÄúºÃ£¬ÍøÕ¾"linuxtoy.org"Éý¼¶ÁËÆÀÂÛϵͳ£¬ÇëÈ·ÈÏÒÔ±£´æÄúµÄ7ÌõÆÀÂÛ
> > > > >>>>> Date: 31 December 2011 2:38:04 PM AEST
> > > > >>>>> To: me在kaio.net
> > > > >>>>>
> > > > >>>>>
> > > > >>>>> Kaio£¬ÄúºÃ£¡
> > > > >>>>>
> > > > >>>>> ÍøÕ¾"linuxtoy.org"Éý¼¶ÁËÆÀÂÛϵͳ£¬ÄúµÄ7ÌõÆÀÂÛÐèÒª¹ÜÀí£¬µã»÷ÈçÏÂÁ´½ÓÉèÖÃϸöÈËÐÅÏ¢²¢·ÃÎÊ£º
> > > > >>>>> http://pinglun.la/ui?u=0aa56a261022caae66bd8
> > > > >>>>>
> > > > >>>>>
> > > > >>>>> ÄúµÄ×îм¸ÌõÆÀÂÛ£º
> > > > >>>>> Kaio£º ±±¾©ÓÐ RH Þk¹«ÊÒ£¬Òò´ËÊDZ±¾©£»¾Û•þK²»ÊÇÐг̵ÄÖ÷Ö¼£¬¶øÊÇŒ¦ Fedora Éç…^Ò»‚€Õ\“´µÄ½»Á÷¡£
> > > > >> ¹Ù·½ÈËÊ¿£¨RH£©µÄ·Ç¹Ù·½•þÃæ¡£
> > > > >>>> ÐÇ°Í¿ËÒŠÃ棬K›]ÓбØíšÏûÙMÐǰͿ˵ÄéT™‘£»ï‹ÁϵÄÙYÖú›]Óд_¶¨£¬¿‚Ö®²»•þŠÆÈ´ó¼ÒÌÍåXÙI¡£gbraad •þ¸úßMß@‚€¡£
> > > > >>>>> - ÔÚ Fedora ´óʹ±±¾©¾Û»á֪ͨ -- LinuxTOY
> > > > >>>>> Kaio£º
> http://zh.wikipedia.org/zh-tw/Linux%E5%8E%86%E5%8F%B2#SCO
> > > > >> ¼ÙÈôÎÒÊÇ΢ܛ£¬‘ªÔ“ÊÇÙI×߸ú
> > > > >>> unix ÓÐêPµÄ²¿·Ö£¬È»ááÏò Red Hat¡¢Canonical¡¢Oracle£¨È«²¿£¯²¿·Ö£¯»ò¸ü¶à£©Ìá³ö Linux
> > > > >>>> ÇÖ™àÔVÔA£»¹ÀÓ‹Ö»ÒªÊÇÏûºÄ‘ðµÄÔ’£¬Ëü‚ƒÖÐég±»¹Ù˾ÀpÉíµÄψö¿ÉÄÜ•þ¸ú SCO Ò»˜Ó¡£
> > > > >>>>> - ÔÚ Novell ±»ÊÕ¹º -- LinuxTOY
> > > > >>>>> Kaio£º Fedora µÄ¾Û•þ¶¼šgÓ­¸÷·N°lÐаæµÄÅóÓÑ…¢¼Ó£¡ kidfruit£¬ÏÂÒ»´ÎÄãÒ²í°¢£¡
> > > > >>>>> - ÔÚ Fedora °®ºÃÕß±±¾©ÏßϾۻá
> > > > >>>>> Kaio£º ÎҵĿ´·¨ÊÇ 1. ²»Òªµ½ËûµÄ¾WÕ¾¼°ÙuˆöÁôÑÔ£¬ß@˜ÓÖ»•þ׌Ëû¼° t£­shirt »ðÆðí£¬ÊÇÎÒ‚ƒ²»Ï£Íû¿´µ½µÄ¡£ 2.
> > ±MÁ¦Â“ϵ
> > > > >> tux
> > > > >>>> ×÷Õߣ¬ÏÈ¿´¿´ËûµÄÁ¢ˆö£¬ÕˆËû±í‘B¡£ 3.
> ͬ•rŒ¤Çó¸÷é_Ô´Éç…^ÖУ¬Œ¦Öø×÷™à·¨£¨ÓÈÆäÊÇÖЇø·¨ÂÉ£©ÓÐÕJ×R¼°½›òžµÄÈË£¯½M¿—£¬ÉÌÓ‘ÏÂÔõ˜ÓÌŽÀí¡£
> > > > >>>> ÔÙÒ»´Î£¬ÔÚÙu¼ÒÄÇß…ÆƉģ¬»òÔÚß@ÑY¹«ŽÖ£¬ÊÇ›]ÓÐÒâÁxµÄ¡£
> > > > >>>>> - ÔÚ ±£ÎÀ Tux
> > > > >>>>> Kaio£º ٝͬºÚ°×ÈÕÔµÄÕ“üc¡£
> > > > >>>>
> > > > >>>
> > > > >>
> > > >
> > >
> >
> ¸÷´ó¹«Ë¾ ŽÏàÍƳöÃâÙMÝ”Èë·¨µÄÄ¿µÄ£¬¾ÍÊÇÒÔ¡¸ë…¡¹žé½è¿ÚÎüÈ¡ÓÑôÝ”È딵“þ£»ëm„tºÜÃ÷ï@Ä·¨ÂɁíÕf£¬Ëû‚ƒ¶¼²»ËãÇÖ·¸ë[˽£¬®…¾¹ÓÑô¶¼Í¬ÒâÁË—l¿î£»È»¶ø¸úÕþ¸®»ò‡øƒÈÆó˜IµÄµÂÐÔí¿´£¬±ÈÖ®¸ü²þ¿ñ²»Öª¶àÉÙ±¶ÄØ£¬®”È»ŸoÕ“ÈçºÎÔÚÓÑô›]ÓÐÍêÈ«Á˽âµÄÇé›rÏ£¬Ê¹ÓÃÓÑôµÄÙYÁ϶¼ÊDz»‘ªÔ“µÄ¡£
> > > > >>>>> - ÔÚ LibPinYin: ¿ªÔ´Æ´ÒôÊäÈë·¨ÉçÇø´óÈÚºÏ
> > > > >>>>> ÆÀÂÛÀ²ÊÇÒ»¸öµÚÈý·½Éç»á»¯ÆÀÂÛϵͳ£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´Ìá¸ßÍøÕ¾µÄÁ÷Á¿ºÍÓû§»îÔ¾¶È¡£¾ßÌ幦ÄÜÈçÏ£º
> > > > >>>>>
> > > > >>>>> ͨ¹ýÎÄÕ·ÖÏí¡¢ÎÄÕÂÊղء¢ÆÀÂÛͬ²½¡¢Óʼþ֪ͨµÈ¹¦ÄÜÓÐЧÌá¸ßÍøÕ¾Á÷Á¿¡£
> > > > >>>>> ·¢²¼ÎÄÕÂʱºò£¬½«ÎÄÕÂͬ²½µ½Î¢²©£¬Í¬Ê±½«Î¢²©ÉϵÄÆÀÂÛ»ØÁ÷µ½ÍøÕ¾¡£
> > > > >>>>> ÏêϸµÄÊý¾Ýͳ¼Æ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÇå³þÁ˽âÍøÕ¾µÄÆÀÂÛ×´¿öºÍÁ÷Á¿»ØÁ÷×´¿ö¡£
> > > > >>>>> ÆÀÂÛ¹ÜÀíºÍÀ¬»øÆÀÂÛ¹ýÂË£¬¿ÉÒÔÓÐЧµÄ¼õÉÙÍøÕ¾µÄÀ¬»øÆÀÂÛ£¬¸ü·½±ãµÄ¹ÜÀíÆÀÂÛ¡£
> > > > >>>>> (c) 2011 ÆÀÂÛÀ²
> > > > >>>>>
> > > > >>>>
> > > > >>>> --
> > > > >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>>>
> > > > >>>
> > > > >>> --
> > > > >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>>
> > > > >>>
> > > > >>
> > > > >>
> > > > >> --
> > > > >>
> > > > >> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> > > > >> --
> > > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > Cheng(Õ\)
> >
> > My Page:  http://freakrobot.blogbus.com
> > http://fedoraproject.org/wiki/User:Freakrobot
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
>
> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Cheng(Õ\)

My Page:  http://freakrobot.blogbus.com


More information about the Chinese mailing list