[FZH] 拜年贴

xie yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Sun Jan 22 20:45:54 UTC 2012


ÐÂÄê¿ìÀÖ

ÔÚ 2012Äê1ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç9:28£¬Mike Bellechi <mike.stalin.b在gmail.com>дµÀ£º

> ÐÂÄê¿ìÀÖ
>
> ÔÚ 2012Äê1ÔÂ22ÈÕÐÇÆÚÈÕ£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> дµÀ£º
> > ÎҼǵÃÈ¥Ä꣬ÓʼþÀïÃæµÄ°ÝÄêÌùÒ²ÊÇÎÒ´òÍ·µÄ¡£²»ÖªµÀËã²»ËãÊÇ»µ·çÆø£¨ºÃ°É£¬»µ¾Í»µ°É£¬·´Õý¾ÍÊǼ¸Ìì¶øÒÑ£©¡£
> >
> > ²»¹ý£¬³ýÁË°ÝÄêÖ®Í⣬ÎÒÏ£Íû´ó¼ÒÔÚеÄÒ»ÄêÀïÃæ¿ÉÒÔΪÉçÇøºÍ¿ªÔ´ÊÂÒµ×÷³ö¸ü¶àµÄ¹±Ïס£
> >
> > OK£¬ÎҵİÝÄêÐÅÏ¢ÊÇ£ºËùÓиø±ðÈ˵İÝÄêÄÚÈݶ¼»ØÀ¡¸ø×ÔÉí£¬²¢ÇÒÊÇ1++
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
>             ------Mike Stalin Bellechi
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list