[FZH] 大家有学习fedora的建议吗?

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Sun Jun 10 13:07:54 UTC 2012


ÔÚʹÓÃÖÐѧϰ£¬ÂýÂý»ýÀÛ°É¡£

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç8:59£¬Mike Manilone <crtmike在gmx.us>дµÀ£º

> ½¨×h£ºÏëÔõüNÓþÍÔõüNÓá«
>
> Ô’Õf£¬¿´í‘ªÔ“Œ‘Ò»‚€ wiki ½Ð¡ºFedora ²»ÊÇ Ubuntu¡»ÁË£¨·ÂЧ¡ºLinux ²»ÊÇ
> Windows¡»£©
>
> ì¶ ÈÕ£¬2012-06-10 ì¶ 20:29 +0800£¬Zhenbo Li Ìáµ½£º
> >
> ֮ǰһֱÓÃubuntu£¬×î½üÒòΪһÁ¬´®µÄÒâÍâ¸øһ̨µçÄÔ×°ÉÏÁËfedora¡£µÚÒ»Ó¡Ïó²»´í£¬µ«»ù±¾ÅäÖÃÍêºó£¬»¹ÊǸоõ²»´óÊÊÓ¦¡£ÎÒÖ÷Òª¾ÍÊÇÓÃfedoraдд´úÂ룬ż¶û¿´¿´ÊÓƵ¡¢ÍæÍæСÓÎÏ·Ö®ÀàµÄ¡£ÇëÎÊ£¬´ó¼Ò¶ÔÓÚѧϰfedoraÓÐÄÄЩ½¨Ò飿
> > лл¸÷λÁË¡£
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list