[FZH] 大家有学习fedora的建议吗?

Vincent Li ruconse at gmail.com
Wed Jun 13 05:08:45 UTC 2012


Õâ¸öÎÊÌâÒª¿´Äã×Ô¼º´òËãѧµ½Ê²Ã´³Ì¶ÈÁË£¬Èç¹ûÖ»ÊÇΪÁËÄܸɻcoding)£¬ÄǾÍËÑË÷Ï¿ª·¢»·¾³ÔõôÅäÖþͺÃÁË¡£È»ºó¿´ÊÓƵÓÎÏ·¾ÍËÑË÷ÊÓƵÓÎÏ·³ÌÐò¿©¡£


2012/6/11 Hongqing Yang <hoyang在redhat.com>

> ¿ÉÒÔ¶Á¶Árelease note
>
> ----- Original Message -----
> > From: "William Herry" <william.herry.china在gmail.com>
> > To: "Fedora Chinese" <chinese在lists.fedoraproject.org>
> > Sent: Monday, June 11, 2012 7:14:24 AM
> > Subject: Re: [FZH]    ´ó¼ÒÓÐѧϰfedoraµÄ½¨ÒéÂð£¿
> >
> > ¶¼ÊÇLinuxÂï,²»Ò»ÑùµÄÓ¦¸Ã²»ºÃ,Óöµ½²»»áµÄGoogleÒ»ÏÂ,ÂýÂýµÄÄã¾Í·¢ÏÖÁ½¸öϵͳ¶¼»áÍæÁË
> >
> > 2012/6/11 ºÙêØ <chsnyuxi在gmail.com>
> >
> > > ÍæÏÂLFS
> > > ÔÚ 2012-6-10 ÍíÉÏ8:29£¬"Zhenbo Li" <litimetal在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > >
> > > >
> > >
> ֮ǰһֱÓÃubuntu£¬×î½üÒòΪһÁ¬´®µÄÒâÍâ¸øһ̨µçÄÔ×°ÉÏÁËfedora¡£µÚÒ»Ó¡Ïó²»´í£¬µ«»ù±¾ÅäÖÃÍêºó£¬»¹ÊǸоõ²»´óÊÊÓ¦¡£ÎÒÖ÷Òª¾ÍÊÇÓÃfedoraдд´úÂ룬ż¶û¿´¿´ÊÓƵ¡¢ÍæÍæСÓÎÏ·Ö®ÀàµÄ¡£ÇëÎÊ£¬´ó¼Ò¶ÔÓÚѧϰfedoraÓÐÄÄЩ½¨Ò飿
> > > > лл¸÷λÁË¡£
> > > >
> > > > --
> > > > ±¾ÈË¿Õ¼ä http://hi.baidu.com/letusdo/blog
> > > > »¶Ó­´ó¼ÒûÊÂȥתת
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> >
> >
> > William Herry
> > ====================
> > WilliamHerryChina在Gmail.com
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Best Regards

Vincent Li (ÀîÈñ´Ï)

Tel:  15019872334(primary)
       13433906991(backup)

MSN: liruicong在msn.cn


More information about the Chinese mailing list