[FZH] fedora17无法启动

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Jun 15 13:31:30 UTC 2012


ûÓеÄÊ¡£
¸ÐлÄãÌṩAPUÇý¶¯°²×°µÄÎÊÌ⣬ÎÒµÈС°×ÊóºÜ¾ÃÁË£º)

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ15ÈÕ ÏÂÎç9:21£¬Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>дµÀ£º

> жµôÁËÏÔ¿¨Çý¶¯£¬ÏµÍ³Õý³£Æô¶¯ÁË¡£
> µ«»¹ÓÐÒ»¸öÎÊÌ⣺Ӧ¸ÃÔõôװAPUµÄÇý¶¯£¿£¨ÎÒÔ­ÏȲÎÕÕ
> http://wiki.cchtml.com/index.php/Fedora_15_Installation_Guide£©
>
> ½ñÌìÍíÉÏÓеãÐļ±£¬´ò½ÁÁË´ó¼Ò£¬±§Ç¸ÁË
>
> ÔÚ 2012Äê6ÔÂ15ÈÕ ÏÂÎç9:03£¬Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒÔÚfedora17ÉÏ×°ÁËAMDµÄ±ÕÔ´Çý¶¯ºÍpptpconfigµÄÔ´¡£ÏÔ¿¨Çý¶¯ÌáʾÓÐBUG£¨Ã²ËÆÊÇûÓлñµÃÄÚºËȨÏÞ£©£¬
> > ºóÕ߸ù±¾¾ÍûÓÐ×°pptpconfig¡£
> > ÔÚ»Ö¸´Ä£Ê½ÀïÊäÈëstartxÌáʾxrogÎÞ·¨Õý³£¼ÓÔØ£¨ÏÔ¿¨Çý¶¯Ó¦¸ÃÊÇÓÐÎÊÌ⣩
> > µ«Õý³£Æô¶¯Ê±£¬È´ÌáʾStarted WPA Supplicant daemon È»ºóÍêÈ«¿¨×¡
> > ÇëÎÊ£¬ÎÒÓ¦µ±Ôõô×ö£¿£¨ÎÒ´òËãÏÈжµôÇý¶¯ÊÔÊÔ£©
> >
> > --
> > ±¾ÈË¿Õ¼ä <http://hi.baidu.com/letusdo/blog>http://bit.ly/mrcotton
> > »¶Ó­´ó¼ÒûÊÂȥתת
> >
> >
>
>
> --
> ±¾ÈË¿Õ¼ä <http://hi.baidu.com/letusdo/blog>http://bit.ly/mrcotton
> »¶Ó­´ó¼ÒûÊÂȥתת
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list