[FZH] gnomeshell 的通知设计

穹凌 liujianhncn at gmail.com
Fri Mar 2 06:10:47 UTC 2012


*+1*
*托盘图标是有蛮大的 太突兀了*
*以前虽然也有 但总是只是移动磁盘和错误提示 *
*总感觉让人有点悲催……*
*
*
*不过 如果只是在原有的基础上将其他的图标都给加进去 就很OK了*
*毕竟 不是所有的人 都喜欢按Alt+Tab键来进行界面的切换的……
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------

               王不出头不成主
               员不出力怎成勋


More information about the Chinese mailing list