[FZH] wget下载显示的问题

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Mar 2 13:01:38 UTC 2012


³ýÁËÕâ¸öÏÔʾbugÍ⣬ÖÐÎÄ·­Ò뻹Ôì³ÉwgetË¢ÆÁÎÊÌâ¡£

ÔÚ 2012Äê3ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç9:00£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>дµÀ£º

> Õâ¸ö¸úTommy·´Ó³¹ý£¬ubuntuºÜ¾ÃÒÔÇ°¾ÍÐÞ¸´ÁË£¬²»ÖªÎªºÎfedora»¹ÓС£
>
> ÔÚ 2012Äê3ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç6:16£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com>дµÀ£º
>
> ÎÒ¾õµÃlinuxsirÉÏ˵µÄºÜÇå³þÁË°¡£¿·­ÒëµÄbug¡£
>> ~ yu
>>
>>
>>
>> ÔÚ 2012Äê3ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç2:29£¬chopin xiao <chopins.xiao在gmail.com>дµÀ£º
>>
>> > ÈçÏÂÃæµÄÏÔʾ£º
>> >
>> > 2% [>          ] 2,136,288  689K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 2% [>          ] 2,310,504  722K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 2% [>          ] 2,484,720  737K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 2% [>          ] 2,658,936  752K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 2% [>          ] 2,833,152  773K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 3% [>          ] 3,005,940  783K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 3% [>          ] 3,180,156  794K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 3% [=>          ] 3,352,944  808K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 3% [=>          ] 3,525,732  814K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > 3% [=>          ] 3,698,520  820K/s eta(Ó¢¹úÖв¿Ê±
>> > ¼ä) 2m 8s
>> >
>> > ÁíÍâÕâ¸ö Ó¢¹úÖв¿Ê±¼ä  ÊÇʲôÒâ˼£¿£¿
>> > Õâ¸öÎÊÌâÔÚÕâÀïÓÐÌÖÂÛ
>> > http://www.linuxsir.org/bbs/thread357672.html
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


More information about the Chinese mailing list