[FZH] gnomeshell 的通知设计

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Mar 2 13:05:29 UTC 2012


Ó¦¸ÃÊǶԴ¥ÆÁ²Ù×÷µÄÓÅ»¯£¨¶øÇÒÓеãÏñipadµÄÉè¼Æ£©¡£

2012/3/2 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> Õâô´óÊÇΪÁË´¥¿Ø²Ù×÷µÄ£¿²»¹ýÖÁÉÙ±ÈÏÖÔÚµÄͼ±êλÖÃÆ®ºö£¬Íæ¶ãèèµÄºÃ
>
>
> ~ yu
>
>
>
> 2012/3/2 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
>
> > àÅàÅàÅ£¬ÓÐÒ»¶¨µÀÀí¡£
> >
> > ²»¹ý¾õµÃÏÂÃæ 48px òËÆÓÐЩ´ó°¡£¬Õ§Ò»¿´¹Ö¹ÖµÄ¡­¡­
> >
> > 2012/3/1 Yu Chen <jcomee在gmail.com>:
> > > https://live.gnome.org/GnomeShell/Design/Guidelines/MessageTray
> > >
> > >
> > >   - Message tray isn't an overlay, but modal in a way. It pushes the
> view
> > >   up.
> > >
> > >
> > > Ôç¾ÍÓ¦¸ÃÕâÑùÁË£¬Ö±½Ó³­webOSµÄÉè¼Æ¶àºÃ¡£ÆÚ´ý3.6,¹þ¹þ¡£¿ªÔ´ÕæÊÇÕÛÌÚËÀÈ˲»³¥Ãü¡£
> > >
> > > ~ yu
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list