[FZH] Fedora 15升级提示/boot空间不够

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Mar 9 12:01:32 UTC 2012


С°×ÓÐÒ»¸öÏë·¨£¬°ÑvmlinuzºÍinitrd·ÅÔÚ±ðµÄ·ÖÇø£¬È»ºóÉèÖÃÈíÁ´½ÓÐÐô£¿

ÔÚ 2012Äê3ÔÂ9ÈÕ ÏÂÎç7:49£¬Tiansworld <tiansworld在fedoraproject.org>дµÀ£º

> On 03/09/2012 02:51 PM, Vincent Li wrote:
>
>> On 03/09/2012 01:47 PM, humingx wrote:
>>
>>> HI,ALL
>>>
>>> ÎÒÓõÄÊÇfedora15£¬×î½üÏëÉý¼¶µ½16£¬ÓÃyum preupgradeÉý¼¶£¬ÏÂÔØÍêÊý¾ÝÖ®
>>> ºó£¬½øÈëgrubÌáʾµÄupgrade
>>> Ñ¡Ï½øÈë¾ßÌåµÄÉý¼¶¡£µ«ÔÚ¹ý³ÌÖУ¬Ìáʾ/boot¿Õ¼ä²»¹»£¬**ÎÒɾ³ýµôÁËËùÓÐÆä
>>> ËûÎ޹صÄÎļþ£¬µ«ÊÇ/boot/**upgradeÀïÃæ°üº¬µÄvmlinuzºÍinitrdÎļþ¾Í´ï**µ½ÁË
>>> 130¶àM£¬¶øÎÒµÄ/boot·ÖÇøµÄʱºòÖ»·ÖÁË200M¡£
>>> ÇëÎÊһϣ¬ÓÐûÓÐÆäËû·½·¨¿ÉÒÔ˳ÀûÉý¼¶£¿
>>> --
>>>
>>
> ÏÈÊÔÊ԰ѶàÓàÄں˶¼Ð¶Ôصô£¬ÈÔÈ»²»¹»µÄ»°¿ÉÄÜÒªµ÷ÕûÏ·ÖÇøÁË¡£**ÒòΪ preupgrade ¶Ô boot ´óСºÃÏñÒ²ÓÐÒªÇ󣬾ßÌå¶àÉÙÍü¼ÇÁË¡£
>
>
> --
> Regards,
>
> Tiansworld
> Fedora Project Contributor
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
>


More information about the Chinese mailing list