[FZH] Fedora 15升级提示/boot空间不够

humingx humingx at gmail.com
Wed Mar 14 03:31:08 UTC 2012


ÊÔ¹ýÁË£¬É¾³ýÖ®ºó»¹ÊDz»¹»£¬ÉõÖÁ°Ñ½ö´æµÄ¿ÉÒÔ¼ÓÔصÄÄÚºËҲɾµôÁË£¬¿Õ¼ä»¹ÊDz»¹»

ÔÚ 2012Äê3ÔÂ9ÈÕ ÏÂÎç8:29£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

>
> Æäʵ£¬¼ÙÈçÄã֮ǰ¾ÍÒѾ­ÓÃyumÏÂÔغÃÁËÄںˣ¬È»ºóÄãÆäʵÊÇ¿ÉÒÔɾ³ý/bootϵÄÏÖÓÐÄںˣ¬È»ºóyumÔÙѸËٵĸüС£Õâ¸öÊÇûÓÐÓ°ÏìµÄ£¨µ±È»ÁË£¬ÄãÒª±£Ö¤ÐµÄÄں˿ÉÒÔÔÚÄãµÄµçÄÔÉÏ°Ù·ÖÖ®°ÙµÄ¹¤×÷£©¡£
>
> ÔÚ 2012Äê3ÔÂ9ÈÕÐÇÆÚÎ壬Tiansworld дµÀ£º
>
> > On 03/09/2012 02:51 PM, Vincent Li wrote:
> >
> >> On 03/09/2012 01:47 PM, humingx wrote:
> >>
> >>> HI,ALL
> >>>
> >>> ÎÒÓõÄÊÇfedora15£¬×î½üÏëÉý¼¶µ½16£¬ÓÃyum preupgradeÉý¼¶£¬ÏÂÔØÍêÊý¾ÝÖ®
> >>> ºó£¬½øÈëgrubÌáʾµÄupgrade
> >>> Ñ¡Ï½øÈë¾ßÌåµÄÉý¼¶¡£µ«ÔÚ¹ý³ÌÖУ¬Ìáʾ/boot¿Õ¼ä²»¹»£¬**ÎÒɾ³ýµôÁËËùÓÐÆä
> >>> ËûÎ޹صÄÎļþ£¬µ«ÊÇ/boot/**upgradeÀïÃæ°üº¬µÄvmlinuzºÍinitrdÎļþ¾Í´ï**µ½ÁË
> >>> 130¶àM£¬¶øÎÒµÄ/boot·ÖÇøµÄʱºòÖ»·ÖÁË200M¡£
> >>> ÇëÎÊһϣ¬ÓÐûÓÐÆäËû·½·¨¿ÉÒÔ˳ÀûÉý¼¶£¿
> >>> --
> >>>
> >>
> > ÏÈÊÔÊ԰ѶàÓàÄں˶¼Ð¶Ôصô£¬ÈÔÈ»²»¹»µÄ»°¿ÉÄÜÒªµ÷ÕûÏ·ÖÇøÁË¡£**ÒòΪ preupgrade ¶Ô boot ´óСºÃÏñÒ²ÓÐÒªÇ󣬾ßÌå¶àÉÙÍü¼ÇÁË¡£
> >
> >
> > --
> > Regards,
> >
> > Tiansworld
> > Fedora Project Contributor
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**
> fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list