[FZH] WPS社区正式开始招募了!

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Tue Mar 27 02:43:14 UTC 2012


ÓÖÅÜÁË£¡
Åܵ½NVÈ¥ÁË... -_-!

2012/3/26 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> ÅÜÌâÁË£¡
>
> ²»¹ÜÈçºÎ£¬¸øLinuxƽ̨Ìṩ²úÆ·ÊǼþºÃÊ¡£
>
> ²»ÖªµÀNVÓÐûÓÐËùνµÄÉçÇø£¿
>
> ~ yu
>
>
>
> ÔÚ 2012Äê3ÔÂ26ÈÕ ÏÂÎç8:39£¬Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>дµÀ£º
>
> > 2012/3/26 Caius Chance <me在kaio.net>:
> > > ß@–|Î÷ÊÇÈ«é_Ô´+×ÔÓÉʹÓÆ᣿
> > >
> > > ½ÔÊDzÅÖµµÃŽÍ
> > >
> > > K
> > >
> >
> > ûÓÐ×ã¹»ºÃµÄ¿ªÔ´Ìæ´úÆ·µÄÈí¼þʱ£¬Ò»¸öÉÌÒµ¹«Ë¾ÌṩÁ˱ÕÔ´µ«ºÃÓõIJúÆ·£¬¶ÔÕû¸öÉú̬ȦҲÊÇÒ»ÖÖÇ¿ÓÐÁ¦µÄÖ§³Ö£¬»¹ÓÐÒ»¸öºÜÏàËƵÄÀý×ÓÊÇ NVIDIA
> > ÏÔ¿¨µÄ Linux Çý¶¯¡£
> >
> > --
> > Regards,
> > Aron Xu
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Best Regards
Liu Hongdan


More information about the Chinese mailing list