[FZH] WPS社区正式开始招募了!

东方不坏 shichangrailway at gmail.com
Wed Mar 28 12:10:08 UTC 2012


ϲ»¶£¬¼ÓÓÍ£¡
ÔÚ 2012-3-26 ÏÂÎç8:40£¬"Aron Xu" <happyaron.xu在gmail.com>дµÀ£º

> 2012/3/26 Caius Chance <me在kaio.net>:
> > ß@–|Î÷ÊÇÈ«é_Ô´+×ÔÓÉʹÓÆ᣿
> >
> > ½ÔÊDzÅÖµµÃŽÍ
> >
> > K
> >
>
> ûÓÐ×ã¹»ºÃµÄ¿ªÔ´Ìæ´úÆ·µÄÈí¼þʱ£¬Ò»¸öÉÌÒµ¹«Ë¾ÌṩÁ˱ÕÔ´µ«ºÃÓõIJúÆ·£¬¶ÔÕû¸öÉú̬ȦҲÊÇÒ»ÖÖÇ¿ÓÐÁ¦µÄÖ§³Ö£¬»¹ÓÐÒ»¸öºÜÏàËƵÄÀý×ÓÊÇ NVIDIA
> ÏÔ¿¨µÄ Linux Çý¶¯¡£
>
> --
> Regards,
> Aron Xu
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list