[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdIEZlZG9yYSAxNyCwbNDQxcmMpiBAIMVf1tDK0KOsxV8=?= =?GB2312?B?nrM=?=

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Mon May 14 15:06:43 UTC 2012


ßÀ...ÎÄÕÂÊÇÎÒתÔص½ LinuxTOY µÄ¡£

ÎÒûÓоõµÃ Marguerite Su ÔÚ×ÜÌå±íÊöÉÏ´æÔÚÎÊÌ⣬ÑÔ´ÇÉϹýÓÚ¼¤ÁÒµÄÈ·ÊÇЩÐíÎÊÌâ¡£

Ëƺõ´ó¶àÊýÈ˶¼°Ñ¾Û½¹µã¶¨ÔÚ FCITX ºÍ iBus ÊëÓÅÊëÁÓÉÏÃ棬ÕâÏÔÈ»ÊÇÓÐÎÊÌâµÄ£¬°üÀ¨ÔÚ GNOME µÄ¹Ù·½ÁбíÉÏÒ²ÊÇÈç´Ë¡£Æä¸ùÔ´ÔÚÓÚ GNOME
ÊÇ·ñÕûºÏ iBus ×÷ΪΨһµÄÊäÈë·¨¿ò¼Ü£¬¶øÎÞ·¨Çл»ÖÁÆäËûÊäÈë·¨¿ò¼Ü¡£Õâ¸öÎÊÌâ²ÅÊÇ×î´óÎÊÌâ¡£

¿´À´ FCITX ºÍ iBus ¼Ì GNOME ºÍ KDE¡¢VIM ºÍ Emacs Ö®ºó£¬ÓÖÒ»¸öÊÀ¼Í´óÕ½µÄÈȵ㡣

ÊDz»ÊÇ°Ñ HIME µÄ¿ª·¢ÕßÀ­µ½ÕⳡÂÛÕ½Ö®ÖÐÄØ£¿XD

Sent From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.info
2012/5/14 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> OT£º
>
> ÓÐЩÎÞÄΣ¬LTºÃÏñÒª×ßCBµÄ·ç¸ñÁË¡£Â¥¶¼Íá³ÉʲôÑùÁË¡£
>
> ~ yu
>
>
>
> 2012/5/14 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
>
> > ÒѾ­·¢²¼ÔÚ LinuxTOY ÉÏ£º
> >
> > http://linuxtoy.org/archives/fedora-17-release-party-at-taizhung.html
> >
> > ÄÇÀïºÍ FedoraPlanet ¹ØÁª£¬Ï£ÍûÄÜÒýÆð¸ü¶ą̀ÍåÅóÓѶÔÓÚ±¾´Î»î¶¯µÄ¹Ø×¢
> >
> > 2012/5/3 Cheng-Chia Tseng <pswo10680在gmail.com>:
> > > ÎÒîA¶¨ÔÚ 6/3 ÈÕÔÚÅ_ž³µÄÅ_ÖÐÊÐÅeÞk Fedora 17 °lÐÐÅÉŒ¦¡£
> > >
> > > ÆÚégÎÒ•þ½é½BһϠFedora Project£¬È»ááһЩÐÂÌØÉ«¡£
> > >
> > > Èç¹ûÕf mailinglist ÖÐÓЁí×ÔÅ_ž³µÄÅóÓÑ£¬šgÓ­Ò»Æðí…¢¼Ó£¡:)
> > >
> > > »î„ÓˆóÃû¾Wí“ http://registrano.com/events/8c4b43
> > >
> > > --
> > > Sincerely,
> > > by Cheng-Chia Tseng
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list