[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdIEZlZG9yYSAxNyCwbNDQxcmMpiBAIMVf1tDK0KOsxV8=?= =?GB2312?B?nrM=?=

AzureSky azuresky.xjc at gmail.com
Thu May 17 00:02:53 UTC 2012


see  FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese

2012/5/16 30866830 <30866830在qq.com>

> Ë­ÖªµÀÈçºÎÈçºÎÍ˶©°¡
>
>
> 2012-05-16
>
>
>
> 30866830
> ±±¾©Ó¢Ì©ÖÇÈí¼þ¼¼Êõ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
> ±±¾©Êк£µíÇøº£µíÄÏ·21ºÅº£¿ª´óÏÃ7²ã¡£Óʱࣺ100080
> Beijing iTarge Software Technologies Co.,Ltd.
> Add:7 Floor,Hai-Kai Plaza£¬No.21,South Road HaiDian,
> HaiDian District,Beijing P.R.China Zip:100080
> Tel.:86-10-62119772
> Fax:86-10-62559981
> Mobile:13810622078
> E-mail: lige在iTarge.com
> Website: www.iTarge.com
>
>
>
> ·¢¼þÈË£º Caius Chance
> ·¢ËÍʱ¼ä£º 2012-05-16  11:07:56
> ÊÕ¼þÈË£º Fedora Chinese
> ³­ËÍ£º
> Ö÷Ì⣺ Re: [FZH]Fedora 17 °lÐÐÅÉŒ¦ @ Å_ÖÐÊУ¬Å_ž³
>
> 2012/5/14 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
> >
> >
> > ÊDz»ÊÇ°Ñ HIME µÄ¿ª·¢ÕßÀ­µ½ÕⳡÂÛÕ½Ö®ÖÐÄØ£¿XD
> >
> >
> ׌ÎÒÈ¥ #hime ÄÇß…ÁÄһϣ¬ÎÒÏëËû‚ƒÓÐêP×¢ß@‚€Ê¼þ£¬²»ß^²»Ì«ÓÐÐn„ÓÈ¥¼ÓÈë desktop list Ó‘Õ“°É¡£
> kaio
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list