[FZH] Fedora 用家香港小聚

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Sat May 19 03:52:22 UTC 2012


àÅ£¬ÎÒÖªµÀ£¬µ«ÎÒ¾õµÃýÌåÓ¦¸ÃÔÚÒ§ÎĽÀ×ÖÉÏÒª¸ü¼Ó½²¾¿£¬³öÏÖÈç´ËÎÄ·¨´íÎóÕæµÄÁîÎÒÕð¾ªÁË¡£

Ŷ£¬»°Ëµ Kaio ÓÐûÓÐÔÚ¼ªÂ¡ÆÂÓöµ½ Robin ¡®cheese¡¯ Lee£¬ËûÒ²ÊÇÈ¥²Î¼Ó FUDCon µÄ¡£

Sent From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.info
2012/5/19 Caius Chance <me在kaio.net>

> ËûÊÇÞkësÕIµÄ£¬ß@·NŒ‘·¨ÎÒ‚€ÈËÊDz»½éÒ⣬Œ¦ì¶ÎüÒý¸ü¶à×¢ÒâµÄÄ¿µÄíÕf£¬Î´‡L²»ÊǺÃÊ¡£
>
> Kaio
>
> On Saturday, 19 May 2012, ºÙêØ wrote:
>
> > ¸ã¿ªÔ´µÄ¶¼ÊÇÍâÐǵģ¬¹þ¹þ~
> >
> > 2012/5/19 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com <javascript:;>>
> >
> > > http://www.linuxpilot.com/industry/news/2012051801FADHK2012
> > >
> > >
> > > ҪͲÛÁË¡£¡£
> > >
> > > Õâ¶Î£º
> > >
> > > ¡°®”ÍíÖ÷ÒªµÄÑÝÖv¼ÎÙeÊǁí×Ô°ÄÖÞµÄFedora´óʹ(Fedora Ambassador) Caius
> > >
> > >
> >
> Chance¡£CaiusëmÈ»“íÓÐÒ»‚€Íâ‡øÈ˵ÄÃû×Ö£¬µ«Ëû¶®Â ¶®ÕfV–|Ô’£¬Ò²¶®¿´¶øÇÒ¶®´òÖÐÎÄ£¬ÍâÓ^¸ü¼ÓÅcÒ»°ãÖЇøÈËŸo®¡£CaiusÊǬFÈÎFedora´óʹָŒ§Î¯†T•þ³É†T£¬ÔÚÈ«ÇòŽ§îI³¬ß^500λFedora´óʹ£¬Ø“ÆðÏò´ó¼ÒÍƏVFedoraµÄÈ΄ա£¡±
> > >
> > > ¿´ÉÏÈ¥Ôõô°Ñ Kaio дµÃÏñ¸öÍâÐÇÈ˹ÖÎïµÄÑù×Ó¡£ÐÂÎÅýÌåÔڻǰºó¶¼Ã»Óкͻ×éÖ¯ÕßÁªÏµ¹ý£¬È·Èϻ×ÊÁϵģ¿
> > >
> > > ÁíÍâÐÎÈÝÈ˵ÄÏàò²»Ó¦¸ÃÓá°Íâ¹Û¡±Õâ¸ö´Ê°É¡£
> > >
> > > Sent From My Heart
> > > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
> --
> Sent from mobile.
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list