[FZH] Fedora17的LiveCD如何用U盘安装呀???

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Wed May 30 15:58:49 UTC 2012


ÓÃunetbootinÖÆ×÷usb°²×°ÅÌ¡£

ÔÚ 2012Äê5ÔÂ30ÈÕ ÏÂÎç10:00£¬Mike Manilone <crtmike在gmx.us>дµÀ£º

> ¿´µ½ß@Ò»ÁtÒ»‚€ÈË°lµÄthread£¬Á¢¿ÌÑÛϹÁË¡­¡­
>
> ì¶ Èý£¬2012-05-30 ì¶ 17:48 +0800£¬suija Ìáµ½£º
> > Ç°ÃæÊÔÁËÏ£¬Liveusb-creatorÔÚWindowsÏÂдUÅÌû·¨Æô¶¯»úÆ÷¡£Fedora16ÏÂÎÞ·¨Ñ¡ÔñUÅÌ¡£
> >
> > ÎҵĻúÆ÷£ºThinkPad E40
> > UÅÌ£ºSanDisk Cruzer Blade 4GB
> >
> >
> >
> >
> >
> > http://texiaopu.taobao.com
> > 2012-05-30
> >
> > ·¢¼þÈË£º ºÃ´óÒ»Ö»Äñ
> > ·¢ËÍʱ¼ä£º 2012-05-30 16:44
> > ÊÕ¼þÈË£º Fedora Chinese
> > Ö÷Ì⣺ Re: [FZH]Fedora17µÄLiveCDÈçºÎÓÃUÅÌ°²×°Ñ½£¿£¿£¿
> > Æ»¹ûϾͲ»ÖªµÀÁË£¬ÎÒûÍæ¹ý£¡
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > -- FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list