[FZH] Fedora17的LiveCD如何用U盘安装呀???

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Thu May 31 02:25:38 UTC 2012


¸ã¶¨£¬±ÈÏëÏóÖеļòµ¥£»
0£©mv /efi /efi_old #È¥µôrefitÆô¶¯²Ëµ¥
1£©cat F17_LiveCD.iso > /dev/sdX #ÖÆ×÷Æô¶¯UÅÌ
2£©OSX -> ϵͳƫºÃÉ趨 -> Æô¶¯´ÅÅÌ -> Ñ¡ÔñÆô¶¯µÄÓÅÅÌ
3£©UÅÌÆô¶¯°²×°ÏµÍ³£¬ÏµÍ³»á´´½¨Ò»¸öhfsµÄefiÆô¶¯·ÖÇø£¬Íü¼ÇÁËÊÇ20»¹ÊÇ200MÁË
4£©Æô¶¯ÏµÍ³Ç°¿ÉÒÔ°´×¡ ¡°option¡± Çл»ÁË

2012/5/30 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>

> ÓÃunetbootinÖÆ×÷usb°²×°ÅÌ¡£
>
> ÔÚ 2012Äê5ÔÂ30ÈÕ ÏÂÎç10:00£¬Mike Manilone <crtmike在gmx.us>дµÀ£º
>
> > ¿´µ½ß@Ò»ÁtÒ»‚€ÈË°lµÄthread£¬Á¢¿ÌÑÛϹÁË¡­¡­
> >
> > ì¶ Èý£¬2012-05-30 ì¶ 17:48 +0800£¬suija Ìáµ½£º
> > > Ç°ÃæÊÔÁËÏ£¬Liveusb-creatorÔÚWindowsÏÂдUÅÌû·¨Æô¶¯»úÆ÷¡£Fedora16ÏÂÎÞ·¨Ñ¡ÔñUÅÌ¡£
> > >
> > > ÎҵĻúÆ÷£ºThinkPad E40
> > > UÅÌ£ºSanDisk Cruzer Blade 4GB
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > http://texiaopu.taobao.com
> > > 2012-05-30
> > >
> > > ·¢¼þÈË£º ºÃ´óÒ»Ö»Äñ
> > > ·¢ËÍʱ¼ä£º 2012-05-30 16:44
> > > ÊÕ¼þÈË£º Fedora Chinese
> > > Ö÷Ì⣺ Re: [FZH]Fedora17µÄLiveCDÈçºÎÓÃUÅÌ°²×°Ñ½£¿£¿£¿
> > > Æ»¹ûϾͲ»ÖªµÀÁË£¬ÎÒûÍæ¹ý£¡
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > -- FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list