[FZH] Fedora17的LiveCD如何用U盘安装呀???

好大一只鸟 wpxpster at gmail.com
Thu May 31 03:09:00 UTC 2012


Liveusb-creatorµÄ°²×°²»Òª×Ô¶¨ÒåĿ¼£¬±ØÐëĬÈÏ°²×°²ÅÄÜÕý³£×÷Ó㬲»È»×ö³öµÄLiveUSB¾Í²»ÄÜÕý³£Ê¹Óã¡ÔÚ 2012Äê5ÔÂ30ÈÕ ÏÂÎç5:48£¬suija <suija在sina.cn>дµÀ£º

> Ç°ÃæÊÔÁËÏ£¬Liveusb-creatorÔÚWindowsÏÂдUÅÌû·¨Æô¶¯»úÆ÷¡£Fedora16ÏÂÎÞ·¨Ñ¡ÔñUÅÌ¡£
>
> ÎҵĻúÆ÷£ºThinkPad E40
> UÅÌ£ºSanDisk Cruzer Blade 4GB
>
>
>
>
>
> http://texiaopu.taobao.com
> 2012-05-30
>
> ·¢¼þÈË£º ºÃ´óÒ»Ö»Äñ
> ·¢ËÍʱ¼ä£º 2012-05-30 16:44
> ÊÕ¼þÈË£º Fedora Chinese
> Ö÷Ì⣺ Re: [FZH]Fedora17µÄLiveCDÈçºÎÓÃUÅÌ°²×°Ñ½£¿£¿£¿
> Æ»¹ûϾͲ»ÖªµÀÁË£¬ÎÒûÍæ¹ý£¡
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list