[FZH] 爆炸性新闻:wine商业版本crossover今天免费

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Fri Nov 2 03:07:56 UTC 2012


¸çÄãÀ´ÍíÁËÔÚ 2012Äê11ÔÂ2ÈÕ ÉÏÎç2:40£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>дµÀ£º

> ÕæµÄÂð£¿ÄÇÌ«ºÃÁË£¡
>
> ¸ÄÌìÊÔÊÔÄÜ·ñÅܲ©µÂÖ®ÃÅ¡«¡«¡«
>
> ÔÚ 12-11-1£¬Ma Xiaojun<damage3025在gmail.com> дµÀ£º
> > On 10/31/12 7:22 AM, Tristan Huang wrote:
> >> 12¸öÔ£¬Ãâ·ÑÆÚÂú¾ÍÒªÌÍÑü°üÁË¡«
> >
> > Ö»ÊDz»ÄÜÔÙÉý¼¶¶øÒÑ£¬¿ÉÒÔ¼ÌÐøʹÓã¬È»ºó¼¼ÊõÖ§³ÖÇëÇóÒ²ÄÜ·¢£¬µ«ÊÇ´¦ÀíÓÅÏȼ¶
> > ¾ÍµÍÁË¡­¡­
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list