[FZH] Fedora 18 推迟到 2013 年发布

victor lee victorlee129 at gmail.com
Thu Nov 8 13:13:04 UTC 2012


¶¼ÒªÓÃpython3?!

2012/11/8 Chen Lei <supercyper1在gmail.com>

> ¸öÈ˾õµÃfedora¸É´àÒ»ÄêÒ»´ÎºÃÁË Ã»±ØÒª¸üÐÂ̫Ƶ·± ½ÓÏÂÀ´fedora¹À¼Æpython×é¼þ¶¼ÒªÓÃpython3ÖØдÁË ÈÎÎñÏ൱¼è¾Þ
>
>
> ÔÚ 2012Äê11ÔÂ8ÈÕ ÏÂÎç7:52£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÖØдÁ˺ܶಿ·Ö¡£µ«ÊÇÏÖÔÚÓÐÒ»¸ö·¨ÂÉÎÊÌâÐèÒª½â¾ö£¬³ý´ËÖ®Í⻹Óкܶ࿪·¢Ã»ÓÐÍ깤¡£
> >
> > --
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> > http://mirrors.cicku.me
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Ҫѧ»áÈçºÎ²»³ÉΪһ¸ö·ßÇà¡£<-´Ë¾äΪ×ÔÑÔ×ÔÓï¡£
Vic the geek ,
ÀíÐÔÖ÷Òå¡¢ÉñÃØÖ÷Òå¡¢·ºÉñÂÛ¡¢ÈËÎÄÖ÷ÒåÕߣ¬µÀ½ÌÐÅ·îÕߣ¬ËÕ¸ñÀ­µ×¼°°ØÀ­Í¼Ö§³ÖÕß¡£¶þÔªÂÛÖ§³ÖÕß¡£
¾ý×ÓÌ©¶ø²»½¿£»¾ý×Ó¾ÙÖØÈôÇá¡£


More information about the Chinese mailing list