[FZH] 有使用archlinux的童鞋么?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Mon Oct 22 03:34:05 UTC 2012


+1   :-D
ÔÚ 2012-10-22 AM11:32£¬"Robin Lee" <robinlee.sysu at gmail.com>дµÀ£º

> ÕäϧÉúÃü»¹ÊÇÓÃKDEºÃ
>
> 2012/10/22 xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>
>
> > thx
> > ÏëÓÃkdeÊÇÒòΪËü×Ô¼º´øÁËһЩ³£ÓÃÈí¼þÁË£¬¸Ð¾õxfce¼ÓÉÏÒ»¶Ñ³£ÓÃÈí¼þ¿ÉÄܸüÈÝÒ׳öÎÊÌâ
> >
> >
> > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç11:24£¬ÂÃ³Ì <lledu2008 at gmail.com>дµÀ£º
> >
> > >
> > >
> >
> ÎÒÓõÄArch+Xfce£¬ÏëÒªÇáÁ¿¼¶±ðÓÃKDE¡£Ê¹ÓÃûÓÐÎÊÌâµÄ£¬ÓÐÎÊÌâ¿´ArchµÄwiki£¬Ð´µÄÊ®·ÖÏêϸ¡£Arch±È½ÏÆ«Ïòµ×²ã£¬ÓÃÀ´Ñ§Ï°ºÍ¿ª·¢Í¦²»´íµÄ¡£
> > >
> > > PS£ºÎÒÒ»Ö±ÒÔΪMENGÓõÄÊÇFedora¡£¡£¡£
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list