[FZH] 有使用archlinux的童鞋么?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Mon Oct 22 09:57:32 UTC 2012


»¹´ÕºÏÓã¬Ö÷Òª¿´ÓÃ;°É£¬ÄÇÀÏ»úÆ÷Ô­À´Ö÷ÒªÔÚ¼ÒÀï½ÓµçÊӷŵçÓ°ºÍ·ÅͼƬÓõģ»°Ñ¡®×ÀÃæËÑË÷¡¯¹ØÁ˺óû¾õµÃÌ«Âý£»
ÄÇ»úÆ÷ÅäÖãºÉÁÁú2.x/512MB£»SlackwareÕýÔÚÌåÑéÖУ¬ÎÒÑ¡ÔñµÄÊÇFull Install×°µÄ°üÄ¿Ç°»¹Ëã¹»Óõģ¬ÆäÓàµÄÒ»¸ÅÈ¥
slackbuilds.orgϽű¾£¬ÀÁµÄÏñArchÄÇÑù×ܵÃÉý¼¶£»


2012/10/22 ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com>

> ²»ÊÇ˵KDEºÄ×ÊԴô£¿ÀĮ̈ʽ»úûÎÊÌ⣿slackware²»¸ÒÅö¡£¡£Ã²ËƲ»½â¾öÒÀÀµÎÊÌâ¡£¡£¡£
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç5:19£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ¼ÒÀïÒ»¸öÀĮ̈ʽ»úÓõÄArch+KDEÒ»Äê¶àûÓиüйýÁË£»
> > ÁíÒ»¸öеãµĄ̈ʽ»úÉÏÖÜÄ©²Å×°µÄSlackware14£¬²»Ï뻨ʱ¼äÕÛÌÚϵͳÁË£»
> >
> > 2012/10/22 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> >
> > > Ô­À´ÊÇÕâÑù£¬ºóÀ´¸ÄΪÍêÕû°²×°ÁË
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list