[FZH] 有使用archlinux的童鞋么?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Mon Oct 22 13:43:03 UTC 2012


µÚÒ»´Î°²×°Ê±ºò¾õµÃͦ·ÑʱµÄ£¬Ö÷ÒªÊÇ°ü¸úÐÂÌ«¿ìÁË£»ÎÒÄǸöarch¶¼Ò»Äê¶àû¸üÐÂÁË¡«
ÒªÊÇÉú²ú»·¾³ÎÒ»¹ÊÇÇãÏòÓÚFedora/SUSE/DebianÕâÑùµÄ·¢Ðа桫

2012/10/22 ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com>

> ÆäʵArchÕæ²»ÕÛÌÚ¡£¡£ÎÒÕâôÅÂÕÛÌڵĶ¼ÓõĹߡ£¡£¡£ÆäʵÎÒ×îŵľÍÊÇÊÖ¶¯½â¾öÒÀÀµ¡£¡£¡£
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç8:46£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ºÃ¶àÌØЧ¶¼µÃ¹ØµôÄØ¡«slackwareÄ¿Ç°Ò»¹²ÎÒ¾Í×°¹ý2¸ö°ü£¬flash player
> >
> >
> ÓÃbuild½Å±¾´ò³ÉÁËtxzÖ±½Ó°²×°£»vlcÔÚbuild¹ý³ÌÌáʾÒÀÀµÄǸö¶à°¡£¬¹û¶Ï·ÅÆú¡«ÖÁÓÚarchºÍgentooÁ½¸ö¶¼Í¦ÕÛÌڵģ¬²»¹ýportageµÄ°ü¹ÜÀíÕæÐIJ»´í£¬Ç°ÌáÊÇÈç¹û²»ÊDZʼDZ¾µÄ»°¡«
> >
> > 2012/10/22 ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com>
> >
> > > ¿´À´Ò²²»ÊÇÌ«ºÄ×ÊÔ´£¬ÓпտÉÒÔ³¢ÊÔһϡ£slackwareÒÀÀµ½â¾ö¿¿½Å±¾µÄô£¿ÎÒÏÖÔÚArchÖУ¬×¼±¸ÍæµÄ²î²»¶àµÄʱºò»»gentoo
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç5:57£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > »¹´ÕºÏÓã¬Ö÷Òª¿´ÓÃ;°É£¬ÄÇÀÏ»úÆ÷Ô­À´Ö÷ÒªÔÚ¼ÒÀï½ÓµçÊӷŵçÓ°ºÍ·ÅͼƬÓõģ»°Ñ¡®×ÀÃæËÑË÷¡¯¹ØÁ˺óû¾õµÃÌ«Âý£»
> > > > ÄÇ»úÆ÷ÅäÖãºÉÁÁú2.x/512MB£»SlackwareÕýÔÚÌåÑéÖУ¬ÎÒÑ¡ÔñµÄÊÇFull Install×°µÄ°üÄ¿Ç°»¹Ëã¹»Óõģ¬ÆäÓàµÄÒ»¸ÅÈ¥
> > > > slackbuilds.orgϽű¾£¬ÀÁµÄÏñArchÄÇÑù×ܵÃÉý¼¶£»
> > > >
> > > >
> > > > 2012/10/22 ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com>
> > > >
> > > > > ²»ÊÇ˵KDEºÄ×ÊԴô£¿ÀĮ̈ʽ»úûÎÊÌ⣿slackware²»¸ÒÅö¡£¡£Ã²ËƲ»½â¾öÒÀÀµÎÊÌâ¡£¡£¡£
> > > > >
> > > > > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç5:19£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
> > > > >
> > > > > > ¼ÒÀïÒ»¸öÀĮ̈ʽ»úÓõÄArch+KDEÒ»Äê¶àûÓиüйýÁË£»
> > > > > > ÁíÒ»¸öеãµĄ̈ʽ»úÉÏÖÜÄ©²Å×°µÄSlackware14£¬²»Ï뻨ʱ¼äÕÛÌÚϵͳÁË£»
> > > > > >
> > > > > > 2012/10/22 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> > > > > >
> > > > > > > Ô­À´ÊÇÕâÑù£¬ºóÀ´¸ÄΪÍêÕû°²×°ÁË
> > > > > > > --
> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list