[FZH] (no subject)

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Fri Oct 26 13:56:07 UTC 2012


Õâ¸öÓÐÓ㬠ºÇºÇ¡£

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÉÏÎç9:24£¬zodiac lee <zodiac8765在gmail.com>дµÀ£º

> Èç¹ûÄãʹÓÃgnome shellµÄ»°
> Õâ¸ö
> https://wiki.archlinux.org/index.php/GNOME_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)#.E5.87.8F.E5.B0.91.E6.A0.87.E9.A2.98.E6.A0.8F.E9.AB.98.E5.BA.A6
>
> ¼õÉÙ±êÌâÀ¸¸ß¶È,»òÐíÓÐÓÃ
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÉÏÎç8:19£¬kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com> дµÀ£º
> > ÓÐûÓÐÈ˾õµÃ Fedora 17 µÄ½çÃ棬£¬£¬¶¥²¿Õ¼ÓÃÌ«¶àµÄ¿Õ¼äÁË£¿   ±ÈÈçΪ¿ªÆôÒ»¸öä¯ÀÀÆ÷£¬£¬¸Ï½ôÕ¼¾Ý¶¥²¿µÄÓ©Ä»¿Õ¼äÌ«¶àÁË £¬ÄÇô¿íµÄÒ»Ìõ¿Õ°×
> > ²»Ì«ÃÀ¹Û  Óа취 ÃÀ»¯²»£¿ ¸÷λ´óÉñ
> >
> > 2012/10/26 kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com>
> >
> >> HELLO ALL
> >>
> >> newer coming
> >> test it
> >>
> >> --
> >> Best wishes
> >> Kevin Zhang
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Best wishes
> > Kevin Zhang
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list