[FZH] 答复: Re: (no subject)

Tao KY taoky1999 at gmail.com
Sat Oct 27 03:00:46 UTC 2012


LinuxÀïÍ·Ò²ÐУ¬¼ÇµÃÒª¼ÓÒ»¸öÀ©Õ¹¡£

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ27ÈÕÐÇÆÚÁù£¬kevin zhang дµÀ£º

> ÔÚwinÀïÎÒÄÜ°Ñ»ðºüÅäÖõÄÖ»ÓбêÇ©Ò³ºÍµØÖ·À¸ ²¢ÇÒ»¹ÔÚͬһÐÐ
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÏÂÎç11:18£¬êÙFöÎ <j26733514在gmail.com <javascript:;>>дµÀ£º
>
> > ÄãÕfµÄžgÓ[Æ÷ÊÇÖ¸»ðºü†á£¿
> > Æ䌍ÄÇ—lbar ÓпsСß^ÁË
> > ¶øÎÒµÄÓ^²ì°l¬F Ã÷Ã÷ Windows ÏÂ
> > ÏÂÃæÃ÷Ã÷Ò²ÊǶàÒ»—lÉñÃØµÄ bar
> > žéʲüNÔÚ Windows ϾÍÊÇ¿´Æðí›]ÄÇüN”DÄØ£¿
> > ÎÒ°l¬F»ðºüÐèҪȥ View -> Menu Bar£¨±§Ç¸ СµÜß@ÑeÊÇÓÃÓ¢ÎÄ°æµÄ£© ücµôß@‚€
> > ÔÚ Windows ÊÇÊÕµôµÄ
> > ½ÓÏÂí²»¹ÜÔõüN¿´ Fedora µÄÄÇ‚€ºÚ bar ¶¼ÃÀÓ^¶àÁË
> > ¶ø Google Chrome ±¾í¾Í¿sµÃ²»åeÁË
> >
> >
> > 2012/10/26 kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com <javascript:;>>
> >
> > > Ö»ÓÐä¯ÀÀÆ÷ÄÜÈ«ÆÁ£¬£¬±ØȻģÄâÖÕ¶Ë ÉÏÃæÄÇÒ»À¸¿´ÆðÀ´Ì«ºóÖØÁË    ÄǸö sed ÃüÁîºÃÏñ²»ÐÐ
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÉÏÎç11:32£¬Tristan.Huang <tristan.j.huang在gmail.com<javascript:;>
> >дµÀ£º
> > >
> > > > È«ÆÁģʽ¡­
> > > >
> > > > ----- ԭʼÓʼþ -----
> > > > ·¢¼þÈË: kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com <javascript:;>>
> > > > ·¢ËÍʱ¼ä: 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÐÇÆÚÎå 8:19
> > > > ÊÕ¼þÈË: chinese在lists.fedoraproject.org <javascript:;>
> > > > Ö÷Ìâ: Re: [FZH] (no subject)
> > > >
> > > > ÓÐûÓÐÈ˾õµÃ Fedora 17 µÄ½çÃ棬£¬£¬¶¥²¿Õ¼ÓÃÌ«¶àµÄ¿Õ¼äÁË£¿   ±ÈÈçΪ¿ªÆôÒ»¸öä¯ÀÀÆ÷£¬£¬¸Ï½ôÕ¼¾Ý¶¥²¿µÄÓ©Ä»¿Õ¼äÌ«¶àÁË
> > £¬ÄÇô¿íµÄÒ»Ìõ¿Õ°×
> > > > ²»Ì«ÃÀ¹Û  Óа취 ÃÀ»¯²»£¿ ¸÷λ´óÉñ
> > > >
> > > > 2012/10/26 kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com <javascript:;>>
> > > >
> > > > > HELLO ALL
> > > > >
> > > > > newer coming
> > > > > test it
> > > > >
> > > > > --
> > > > > Best wishes
> > > > > Kevin Zhang
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > Best wishes
> > > > Kevin Zhang
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Best wishes
> > > Kevin Zhang
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Best wishes
> Kevin Zhang
>


-- 
I'm TaoKY.Send From Gmail.


More information about the Chinese mailing list