[FZH] fedora 17, 更新后, xwindows(我用的是gnome3)无法显示中文.

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Mon Oct 29 12:46:51 UTC 2012


²»ºÃÒâ˼£¬ ¸÷룬 ÎÒÒÔΪÕâ¶ÔÄãÃÇÀ´ËµÊÇСÒâ˼¡£
ûÓÐдÇå³þÊÇÎҵIJ»ÊÇ£¬ ÔÚ´ËÏò´ó¼ÒµÀǸ¡£
ÏÂÃæÎÒ¾ßÌå˵Ã÷ÒÔÏ£¬ ÏÈ˵ÎҵľßÌå²Ù×÷²½Öè°É¡£
ÒÔϲÙ×÷¾ùÊÇ root Éí·Ý
1. ¿½±´Windows ϵͳ C:\Windows\Fonts\ϵÄһЩÖÐÎÄ×ÖÌåµ½ /usr/share/fonts/zh_CN
Ŀ¼Ï£¨Èç¹ûûÓÐzh_CN ×Ô¼º½¨Á¢Ò»¸ö£©¡£
£¨·²ÊÇ ´øÓÐ GB£¬gb£¬ SIM£¬ sim µÄ×ÖÌåÎÒ¶¼¿½±´¹ýÀ´ÁË¡££©

2. Ð޸ķÃÎÊȨÏÞ£¬ Èç¹ûÄã¿ÉÒÔ·ÃÎʾͲ»ÐèÒªÉèÖÃÁË¡£
  chown root:root -R /usr/share/fonts (ÓÉÓÚÎÒÊÇ´ÓUÅÌ mv ¹ýÀ´µÄ£¬ ÎļþÓµÓÐÕß²»¶Ô£¬ Äã¿ÉÄܲ»ÐèÒª¸Ä£©
  chmod 755 -R /usr/share/fonts £¨Êµ¼Ê×ÖÌåÎļþ 644 ȨÏ޾ͿÉÒÔÁË£¬ µ«ÊÇ fonts Ŀ¼ÏÂÊÇÓÐÎļþ¼Ð£¬
ÎÒ¾Í͵Á˸öÀÁ£©

3. ½¨Á¢×ÖÌåÎļþµÄË÷Òý
  cd /usr/share/fonts/zh_CN
  mkfontscale
  mkfontdir

PS£º ÍøÉÏÌáµ½ÐèÒªÖØÆô Xwindows£¬ µ«ÊÇÎÒûÓÐÖØÆôÒ²¿ÉÒÔ¡£

˵Ã÷£º ÎÒ²¢Ã»ÓÐÔÚÍøÉÏÕÒµ½¹ØÓÚ fedora 17 ¸üкóÖÐÎÄÎÞ·¨ÏÔʾµÄÎÊÌ⣬ ËùÒÔÕâ¸ö bug ÔÚʲôµØ·½£¬
ÎÒÒ²²»ÖªµÀ¡£ ÎÒÓÃlinuxµÄʱ¼äÒ²²»³¤£¬ »¹ÐèҪѧϰºÜ¶à£¬ËùÒÔÇë´ó¼ÒÔ­Á¡£ ²»¹ý¿½±´Ò»Ð©×ÖÌå¹ýÀ´ºó£¬ ÎÊÌâ±ã½â¾öÁË¡£
ÎÒÈÏΪ£¬ ¿ÉÄܸüеÄʱºò£¬ ²¿·Ö×ÖÌåÎļþ¶ªÊ§ÁË£¬ ºÇºÇ£¬ Èç¹û˵´íÁË£¬ ²»Òª¼û¹Ö¡£
ÖÁÓÚÎÒÈçºÎµÃÖªÕâ¸ö·½·¨£¬ ÎÒÔÚÍøÉÏ¿´µ½Ò»ÆªÌùдµÄ´ó¸ÅÄÚÈÝ

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ29ÈÕ ÉÏÎç10:52£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>дµÀ£º

> ÕâÑù²»Ì«ºÃ°É£¬Äª·ÇÓС°Ç°¿Æ¡±£¿
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç6:40£¬Î¢²Ì <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > On Sunday 28 October 2012 18:38:44 Tristan Huang wrote:
> > > ͬÑùºÃÆæÖС­¡­
> >
> > ¾Í±ð×·ÎÊÀ²¡£¼ÇסËû£¬ÒÔºóËûµÄÎÊÌâºöÂÔµô¾ÍÊÇÁË¡£ÎÒÉèÖÃÁËÓʼþ¹ýÂË
> > ÁË¡£
> >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç3:49£¬Alick Zhao <alick9188在gmail.com> > µÀ£º
> > >
> > > > On Sun, 28 Oct 2012 14:57:41 +0800, Gaofeng Zeng wrote:
> > > > > лл´ó¼Ò£¬ ÎÒ´ÓͬѧµÄwindowsÏÂÖ±½Ó¿½±´ÁËһЩ×ÖÌå¹ýÀ´£¬ È»ºó
> > ¿ÉÒÔÁË¡£
> > > > > ²»¹ýÒ»¶¨Òª¼ÇµÃÐÞ¸Ä×ÖÌåÎļþȨÏÞ¡£
> > > >
> > > > ¿½±´ÁËÄÄЩ×ÖÌ壿¿½µ½ÁËʲôµØ·½£¿×ÖÌåȨÏÞÐèÒªÐ޸ijÉʲôÑù×Ó£¿
> > > > £¨ÕâЩ²»ËµÇå³þ£¬¾ÍºÜÄѶԱðÈËÓаïÖú£©
> > > >
> > > > ÕâÑùµÄfixÔ­ÀíºÎÔÚ£¿bugÊdzöÔÚÄÄÀÊÇ×î½ü fontconfig Éý¼¶µ¼ÖÂ
> > µÄ£¿
> > > >
> > > > Ï£ÍûÄÜÌṩÕâЩÐÅÏ¢£¬¶àл£¡
> > > >
> > > > --
> > > > alick
> > > > Fedora 16 (Verne) user
> > > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > --
> > ______________
> > < gentoo rocks >
> > --------------
> >     \  ^__^
> >     \ (oo)\_______
> >       (__)\    )\/\
> >         ||----w |
> >         ||   ||
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list