[FZH] fedora-zh.org最近机器人发垃圾帖很多

Tao KY taoky1999 at gmail.com
Fri Sep 7 12:19:40 UTC 2012


Haishi£¨»¹ÊÇ£©

ÔÚ 2012Äê9ÔÂ7ÈÕÐÇÆÚÎ壬Yu Chen дµÀ£º

> ΪʲôËùÓÐÆ´ÒôÊäÈë·¨¶¼Ã»°ì·¨´ò³ö ¡°»¹ÊÇ£¨huanshi£©¡°Õâ¸ö´ÊÄØ£¿
>
> ºÃÆæ¹ÖµÄÎÊÌ⣬À§»óÁËÊ®¼¸ÄêÁË¡£
>
>
> ~ yu
>
> --
> No one will come, Yu has to make it happen by Yu-self.
>
>
>
> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ7ÈÕ ÏÂÎç6:44£¬xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com <javascript:;>
> >дµÀ£º
>
> > fedora-zh.org×î½ü»úÆ÷·¢À¬»øÌûºÜ¶à,ÏëÎÊÏÂÏÖÔÚÂÛ̳³ÌÐòË­¹ÜÀíÄØ,ÊDz»ÊÇ¿ÉÒÔ°Ñ·¢ÌûµÄÏÞÖÆ×öµÄ¸üÑϸñÒ»µã.·ÀÖ¹Ëæ±ã°ÑÌû×Ó·¢³öÀ´
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


-- 
I'm TaoKY.Send From Gmail.


More information about the Chinese mailing list